Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick och Snack, värdegrund och samspel

Skapad 2019-08-16 14:47 i Kalvegrinna förskola Kungälv
Förskola
Vi har valt att arbeta med boken " Snick och Snack" då boken väcker samtal om hur man ska vara mot varandra, naturen, och djuren. Boken om Snick och Snack handlar om vänskap, hjälpsamhet, likheter och olikheter.

Innehåll

Nuläge: 

Utifrån boken Snick och Snack så introducerar vi temaarbetet. Vid ett besök i skogen så introducerar vi karaktärerna, lyssnar på några djurljud samt lyssnar på Raffes räknenissen för första gången. Vi har också valt att läsa första sidan för de äldsta barnen och dramatisera med handdockor för de lite yngre barnen. Därefter följer vi barnens intresse och lyfter olika händelser kopplade till boken. Vi använder Snick o Snack till vårt värdegrundarbete och likabehandlingsarbete, men vi kommer även in på mycket annat som skapande, musik, djur- och natur. 

Vi arbetar både i mindre grupper och tillsammans hela gruppen. Vi lyfter ämnen utifrån boken och följer barnens intresse så att de tydligt får inflytande över temat och vad vi ska göra härnäst.

Strategier:

- Lyssna på boken i läsvilorna där vi presenterar de olika kapitlen efter barnens nivå.
-Rita/ måla
-Gå till skogen med olika uppdrag från Snick o snack
- Bygga kojor
- Följa barnens idéer och intressen
- Dramatisera med hjälp av handdockorna
- Sjunga och dansar till sångerna

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: