Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik: Microbit

Skapad 2019-08-16 15:00 i Gemensamt Härryda Härryda
Teknik 4-6
Grundskola 5 Teknik
Teknik, programmering med Microbit i samarbete med Tellus.

Innehåll

Syftet med undervisningen:

se läroplanskoppling 

Det här ska du lära dig:

Du ska få kunskap om hur en dator fungerar samt få lära dig en slags programmering: Microbit. Vi får hjälp av kommunens resurscentra Tellus som kommer till oss några gånger. 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att ha en del teoretiska moment, tex om datorn och även arbeta praktiskt med programmering med Microbits. Läxor kan förekomma. 

Bedömning:

Se matris.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik: Microbit

E
C
A
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: