Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: Krafter, rörelse och mekanisk energi

Skapad 2019-08-16 15:05 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Du kommer att lära dig om begreppen; tyngdkraft, tyngd, tyngdpunkt, friktion, fritt fall, tröghet, stödyta, hävarm
Grundskola 7 Fysik
Du kommer att lära dig om krafter, rörelse och mekanisk energi.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

 • Gemensamma genomgångar, laborationer och diskussioner om begreppen:                             
 •  Krafter s. 54 -75
 • Tröghet s.203-204
 •  Fritt fall s.207-208
 • Mekanisk energi sid. 218-235

 

Visa vad du lärt dig

Diskussionsfrågor i grupp samt slutuppgift                                       

Fysikplanering 

Inom krafter och rörelse ska du kunna följande:

 • Om vilka krafter som påverkar ett föremål, olika sorters krafter, kraft och motkraft (s. 63) hur man ritar kraftpilar
 • Hur man mäter krafter, samband mellan begreppen massa och tyngd samt vilka enheter de mäts i
 • Hur stor din massa och tyngd är på jorden och på månen
 • Vem Isaac Newton och Galileo Galilei var och vad är de mest kända för?
 • Om friktion, friktion i luft och vatten, hur det påverkar vardagslivet
 • Vad tyngdpunkt är och att hitta tyngdpunkten för olika föremål
 • Förstå sambandet mellan ett föremåls stabilitet och stödyta  
 • Vad en hävstång är och hur den fungerar
 • Vad tröghet är och kunna ge exempel på det i vardagslivet 
 • Hur luftmotstånd påverkar olika föremål som faller (fritt fall)

Inom mekanisk energi ska du kunna följande:

 • Mekaniskt arbete: Vad menas med det? Hur beräknas det? (enheter)
 • Energi: Olika energiformer. Lägesenergi-Rörelseenergi. Energiprincipen.
 • Hur man kan spara kraft: Hävstång, lutande plan, block.
 • Mekanikens gyllene regel.
 • Effekt: Vad innebär det? Hur beräknas den? (enheter)

 

Beskriva och förklara de laborationen du gjort:                     

Krafter: mätning av krafter, gungbrädan, din tyngdpunkt, var ligger tyngdpunkten, vilken stödyta har du, när välter lådan

Friktion: när är friktionens störst,

Tröghet: stationer A-H            

Diskussionsfrågor

Laborationer inom mekanisk energi

Tidsram

Start vecka 34

Avslut med ett kunskapstest vecka____

 

Underrubrik 1

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
  Fy  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Fy  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: