Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen: Hälsa, kost, matsmältning,sömn, motion, åk 8 Ht -19

Skapad 2019-08-16 15:22 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Biologi Kemi
Människokroppen är fantastisk! Men kan du leva av bara chips och läsk? I tidningarna kan man läsa om 5:2 diet, LCHF och andra dieter - hur påverkar detta kroppen egentligen?

Innehåll

Mål

Syftet är att du ska få kunskap om olika organ och hur de samverkar, hur födoämnen är uppbyggda, bryts ner och används samt hur kost, sömn och motion påverkar kroppen.

Arbetets innehåll

Du ska:

 • redogöra för fördelar med att vara fyskiskt aktiv
 • redogöra för vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen
 • redogöra för vilka organ som finns i matspjälkningskanalen och hur födan bryts ned
 • genomföra undersökningar och dokumentera dina resultat
 • känna till tallriksmodellerna, kostcirkeln och livmedelsverkets rekommendationer
 • känna till olika former av kolhydrater samt hur de är uppbyggda
 • känna till hur fetter är uppbyggda samt skillnader mellan olika fetter
 • känna till hur proteiner är uppbyggda och vilka funktioner de kan ha i kroppen
 • känna till några olika vitaminer och mineraler samt deras funktion
 • kunna ge exempel på i vilken mat man kan hitta de olika ämnena

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att:

 • ha gemensamma muntliga genomgångar och diskussioner
 • titta på film
 • genomföra och dokumentera undersökningar
 • arbeta med instuderingsfrågor
 • skriftliga uppgifter

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag bedömer:

 • ditt resonemang under lektionerna
 • hur du genomför undersökningar och tolkar resultat
 • dina svar på skriftliga uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Bi Ke
Matsmältning och matens sammansättning

E
C
A
Resonemang
Du deltar aktivt i diskussioner genom att ställa frågor och komma med funderingar som till viss del för diskussionerna framåt.
Du deltar aktivt i diskussioner genom att ställa frågor och komma med funderingar som för diskussionerna framåt.
Du deltar aktivt i diskussioner genom att ställa frågor och komma med funderingar som för diskussionerna framåt samt fördjupar och breddar dem.
Undersökningar
Instruktioner
Du kan genomföra en undersökning efter givna instruktioner med lite stöd.
Du kan genomföra en undersökning efter givna instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning efter givna instruktioner helt utan hjälp.
Undersökningar
Utrustning och utförande
Du använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du använder utrustningen på ett säkert och riktigt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert, riktigt och effektivt sätt.
Undersökningar
Dokumentation
Du för enkla anteckningar under undersökningens gång kring vad du gör och vad du ser samt försöker dra slutsatser.
Du för utvecklade anteckningar under undersökningens gång kring vad du gör och vad du ser samt drar motiverade slutsatser.
Du för välutvecklade anteckningar under undersökningens gång kring vad du gör och vad du ser samt drar väl motiverade slutsatser .
Skriftliga uppgifter
Du kan använda dig av dina kunskaper på ett i huvudsak fungerande vis för att till viss del lösa uppgifterna.
Du kan använda dig av dina kunskaper på ett relativt väl fungerande vis för att till stor del lösa uppgifterna.
Du kan använda dig av dina kunskaper på ett väl fungerande vis för att lösa uppgifterna.
Begrepp
Du känner till några ämnesspecifika ord och kan till viss del förstå och använda dig av dem i rätt sammanhang.
Du känner till flera ämnesspecifika ord och kan till stor del förstå och använda dig av dem i rätt sammanhang.
Du känner till många ämnesspecifika ord och du förstår och använder dig av dem i rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: