Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och de fyra räknesätten, år 4 ht 2019

Skapad 2019-08-16 15:28 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer arbeta med viktiga grunder i matematiken som; tallinjer, att storleksordna tal, olika sätt att visa tal i bilder, strategier för huvudräkning och skriftliga räknemetoder för de fyra räknesätten.

Innehåll

Detta ska du kunna:

 

 • Förstå hur vårt talsystem fungerar och veta värdet på olika talsorter
 • Göra olika "bilder" av tal (t ex med tiobasmaterial, pengar eller andra symboler)
 • Läsa tal i området 0-10 000
 • Använda tallinjer, placera ut tal och avläsa tal på tallinjer
 • Göra olika hopp längs tallinjen och ramsräkna
 • Storleksordna tal i talområdet 0 till 10 000
 • Kunna avrunda till hela tiotal, hundratal och tusental
 • Använda någon strategi för huvudräkning vid addition och subtraktion
 • Kunna multiplikationstabellerna.
 • Använda någon skriftlig metod för addition, subtraktion, multiplikation och division. 
 • Kunna lösa textuppgifter där du behöver avgöra om du sa använda addition eller subtraktion.

 

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Träna i boken
 • Spel
 • Praktiska övningar i grupp/par
 • Övningar i matteappen

 

Bedömning

Du visar vad du kan under lektionerna t ex i matteappen, exitnotes samt vid diagnoser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Taluppfattning, addition och subtraktion, år 4 ht 2019

Taluppfattning

 • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Grund
Utmaning
Platsvärde och utvecklad form
Du kan förklara siffrors olika platsvärden i olika tal. Detta visar du genom att skriva olika tal i utvecklad form. Ex. 2134 = 2000 + 100 + 30 + 4
Läsa och skriva tal
Du kan läsa och skriva tal med siffror och med bokstäver inom talområdet 0-10 000
Du kan läsa och skriva tal med siffror och med bokstäver inom talområdet 0-1 000 000
Tallinje
Du kan placera ut heltal på en given enkel tallinje.
Du är säker och kan placera ut tal på flera olika tallinjer med olika intervall.
Storleksordna tal
Du kan storleksordna tal i lägre talområden. (0 - 10 000)
Du kan storleksordna olika tal i högre talområden upp till 100 000.
Avrundning
Du kan avrunda avrunda till närmsta tiotal eller hundratal.
Du är säker på och kan avrunda till både närmsta tiotal, hundratal och tusental.

Skriftliga räknemetoder och huvudräkning

 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Grund
Utmaning
Addition - huvudräkning
Du kan använda NÅGON strategi för huvudräkning med addition. Detta visar du genom att du kan lösa flera huvudräkningsuppgifter om du får god tid på mig.
Addition
Du kan med någon skriftlig metod räkna ut uppgifter som 347+286.
Du kan med en effektiv och säker metod räkna ut uppgifter som 347+286+65.
Subtraktion - huvudräkning
Du kan använda NÅGON strategi för huvudräkning med subtraktion. Detta visar du genom att du kan lösa flera huvudräkningsuppgifter om du får god tid på mig.
Subtraktion
Du kan använda en metod för att räkna subtraktion där du behöver växla. Ex: Du kan ställa upp och räkna ut uppgifter som 342-184
Du kan använda en metod för att räkna subtraktion där du behöver växla över noll Ex: Du kan ställa upp och räkna ut uppgifter som 7602-5374
Multiplikationstabellerna
Du kan större delen av multiplikationstabellerna om du får god tid på dig.
Du är säker på alla multiplikationstabellerna.
Multiplikationsalgoritm
Du kan använda en metod för att räkna multiplikation där det inte krävs minnessiffror. Ex; 323 * 3
Du kan använda en metod för att räkna multiplikation där det krävs minnessiffror. Ex; 34 * 5
Kort division
Du kan använda en metod för att räkna division där det inte krävs minnessiffror. Ex; 963/3
Du kan använda en metod för att räkna division där det krävs minnessiffror. Ex; 176/4

Lösa textuppgifter

 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Grund
Utmaning
Välja räknesätt
Du kan välja när du ska använda addition och subtraktion vid enkla textuppgifter.
Du kan välja när du ska använda addition och subtraktion vid textuppgifter där du behöver tänka och räkna i flera steg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: