👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och berättelser

Skapad 2019-08-16 15:30 i Björkbackens förskola Bollnäs
Förskola
Vi har valt att arbeta med temat Sagor och berättelser. Vi har sett att sagor och berättelser lockar, intresserar och inspirerar barnen. Det är en bra ingång till att arbeta med olika delar ur vår läroplan.

Innehåll

Nuläge

Barnen visar ett stort intresse för det mesta inom sagans värld i form av böcker, bilder, sånger, dramatiseringar mm.

Vi har tidigare arbetat med boken ”Alla får åka med” och känner att vi vill fortsätta och utveckla detta arbete med värdegrund, språk, matematik, digitalisering och hållbar utveckling. 

Vi har tanken att välja saga eller berättelse utifrån barnens intresse och utifrån vilket mål vi ska sträva mot. 

 

Mål

Vi ska sträva mot att utveckla intresset för talspråk, bilder och tecken.

Öka barnens medvetenhet kring olika matematiska begrepp och lägesord.

Uppmuntra och utmana barnen att upptäcka och utforska enkel teknik i vardagen.

Hjälpa barnen att sätta ord på sina och andras känslor och stötta dem i att vara en bra kompis.  

 

Syfte

Stärka barnets befintliga språk samt utveckla nya ord och begrepp.

Träna samspel och kommunikation och sätta sig in i andras situation.

Ge barnen möjlighet att upptäcka och lära matematiska begrepp samt enkel teknik i vardagen.

 

Genomförande

Vi läser utvalda sagor i små grupper och reflekterar tillsammmans med barnen kring innehåll och begrepp.

Vi använder oss av konkret material för att förtydliga och återberätta sagor.

Använda oss av flanosagor, sagolådor mm.

Använda bilder ur olika sagor för att förtydliga, samtala och reflektera kring.

Använda tecken som stöd i språkutvecklingen.

Använda sagor som utgångspunkt för att belysa matematiska begrepp.

Använda digitalisering tillsammans med barnen.  

Arbeta med appen Ugglo.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer fortlöpande att dokumentera med foton och filmer och använda Unikum som plattform.

 

Ansvar

Alla i arbetslaget ansvarar.

Uppföljning

Uppföljning sker under arbetets gång.