Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva åk.5

Skapad 2019-08-16 15:32 i Simrislundsskolan Simrishamn
Skriva år 4-6
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska träna oss på att skriva olika slags texter. Det kan vara sagor, nyhetsartiklar, skönlitterära texter, faktatexter, dikter och labbrapporter till exempel.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Det här ska vi göra

 • skriva texter i olika genre
 • grammatik
 • skrivregler
 • synonymer
 • ord och begrepp
 • handstil

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

- skriva olika slags texter med tydligt innehåll
- skriva olika slags texter och hålla den "röda tråden"
- skriva med "språkriktigt".
- skriva med ett nyanserat språk
- skriva texter med en utvecklad handling
- skriva läsligt för hand
- skriva texter på dator
- skriva och använda hjälpmedel på datorn vid behov
- levandegöra texters budskap


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll i texter
Du kan skriva så att andra förstår. Du skriver och kan hålla dig till den “röda tråden”. Du har en tydlig struktur i din text med en början, en handling och ett slut.
Du kan skriva texter med ett tydligt syfte. Du använder en tydlig struktur och varierar ditt språk när du skriver.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och en väl fungerande struktur samt att du varierar ditt språk väl när du skriver.
Stavning och grammatik
Du kan använda de grundläggande reglerna gällande stavning när du skriver. Du kan använda punkt, stor bokstav, kommatecken, utropstecken samt frågetecken på ett korrekt sätt.
Du kan använda de grundläggande reglerna för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du kan använda de grundläggande reglerna för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beskrivningar
Du kan skriva enkla beskrivningar i dina texter.
Du kan skriva utvecklande och detaljerade beskrivningar i dina texter.
Du kan skriva väl utvecklande och detaljerade beskrivningar i dina texter samt att din handling är välutvecklad.
Elevbedömning och bearbetning
Du kan läsa någon annans text samt ge och ta emot enkla tips och omdömen för att förbättra texten.
Du kan läsa någon annans text och ge ett utvecklande omdöme. Du kan själv ta emot tips och omdömen för att bearbeta din egen text.
Du kan läsa någon annans text och ge ett väl utvecklande omdöme. Du kan själv ta emot tips och omdömen för att bearbeta din egen text mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: