Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korsstygn och QR-kod

Skapad 2019-08-16 19:31 i Okome skola Falkenberg
Valfritt slöjdarbete med fokus på slöjdprocessen och följa en arbetsbeskrivning
Grundskola 4 – 5 Slöjd
Du ska göra en eller flera korsstygnsbroderade QR-koder. Till hjälp har du din Ipad att skapa QR-koder. Det är noga att det blir rätt så att en QR-läsare sedan kan läsa koden du har broderat. Du får själv välja vilken färg du vill brodera med och hur du sedan vill montera ditt broderi. Försök gärna kombinera flera material och tekniker. Detta arbete kommer att vara ett extraarbete medan vi arbetar med symaskinen och sträcker sig fram till höstlovet.

Innehåll

Varför - Syfte med arbetet

Syftet med arbetet är att du ska utveckla din förmåga att kombinera digital teknik i ett slöjdarbete. Du ska tillsammans med din lärkompis planera och genomföra ett arbetet från ide till färdig produkt, välja lämpligt material och teknik och värdera den egna arbetsinsatsen. Du kommer också att utöka ditt ordförråd med slöjdspecifika och digitala begrepp.

Vad - Vad vill du att det ska bli

Din lärare visar några exempel på hur du kan montera ditt broderi eller om du vill brodera på något annat material.

 

Slöjdspecifika och digitala ord

Räknelinne, aidaväv, namngarn, korsstygn, trubbig broderinål, bundet broderi, montering, fästa tråd, markera, QR-kod, skapa QR-kod, QR-läsare, läsa QR-kod med kamera, länk.

Hur - Arbetssätt, undervisning

LEKTION 1

1. Din lärare en genomgång och berättar hur man skapar en QR-kod, hur man läser av den och vad man ska tänka på.

2. Titta HÄR om du inte kommer ihåg

2. Du får sedan tillsammans med din lärkompis planera, skissa och välja ut en QR-kod, samt hur ni har tänkt montera den.

3. Visa er lärare.

4. Din skiss fotar du och lämnar in på Unikum och berättar hur du har planerat ditt arbete.

5. QR-koden skriver du ut och ritar sedan upp ett rutmönster med hjälp av linjal Det gör det lättare att följa när du sedan broderar.

6. Berätta vad du har arbetat med under dokumentation efter varje lektion.

SÅ HÄR LÅNGT SKA DU HA KOMMIT PÅ FÖRSTA LEKTIONEN!

 

 

LEKTION 2

1. Din lärare går igenom hur man gör när man broderar korsstygn.

2. Räkna hur många rutor ditt broderi är. 

3. Välj material att brodera på. Din lärare hjälper dig att klippa ut.

4. Börja brodera. Markera med en penna det du har gjort.

5. Titta på filmen HÄR eller HÄR om du blir osäker. Arbeta tillsammans med en lärkompis.

6. Beskriv med ord och bild efter varje broderitillfälle under dokumentation.

 

EXTRAARBETE

1. Du broderar medan du väntar på din tur vid symaskinen och när du känner att du behöver en paus.

2. Beskriv med ord och bild efter varje broderitillfälle under dokumentation.

 

NÄR DU BRODERAT KLART

1. Ska du göra ett broderi till gör du det nu och börjar om igen.

2. Gör din montering efter lärarens anvisningar. 

3. När du är klar med ditt arbete avslutar du med att skriva en värdering över ditt arbete i Unikum. Lägg även in ett foto på ditt färdiga arbete.

4. Diskutera värderingen med din lärkompis.

 

 

Bedömning

Vid bedömningen tittar jag på hur du:

 • jobbar med idéutveckling, formgivning och framställning
 • klarar av att följa instruktioner både skriftligt och muntligt
 • använder olika slags redskap samt dess benämningar
 • hanterar de problem som uppkommer under arbetets gång
 • tar ansvar för ditt slöjdarbete och hur du arbetar för att komma framåt
 • motiverar dina val och dokumenterar och värderar din arbetsprocess 

Se även bedömningsmatrisen nedan.

Ditt arbete bedöms successivt under varje lektion, samt när du är klar och lämnar in din färdiga produkt tillsammans med din dokumentation i Unikum. Du kommer få en skriftlig bedömning av ditt arbete här i Unikum.

 

Uppgifter

 • 1. Skiss och planering QR-broderi

 • 2. Dokumentation QR-broderi

 • 3. Värdering QR-broderi

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Allmän bedömningsmatris i slöjd åk 4-6

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Instruktioner
Du har svårt att ta till dig information på genomgångar och behöver öva mycket på att fokusera på arbetet i slöjden.
Du lyssnar på lärarens genomgångar och övriga instruktioner.
Du lyssnar noga på genomgångar och använder dig också av övriga instruktioner. Du tar ansvar för att du fått all information du behöver.
Du lyssnar noga på genomgångar och använder dig också av övriga instruktioner. Du kan självständigt söka upp egen information som utvecklar dig
Planering
Du har knappt gjort någon planering alls och behöver träna mer på det.
Du har funderat igenom hur du ska göra innan du sätter igång och ger enkla förklaringar till dina val i din planering. Du har gjort en enkel skiss.
Du tänker noga igenom hur du ska gå tillväga och vad du behöver för material och verktyg. Du fyller i din planering och förklarar dina val. Du har gjort en skiss/ritning på slöjdarbetet.
Du tänker noga igenom hur du ska gå tillväga och vad du behöver för material och verktyg. Du skriver utförligt i din planering om de val du har gjort . Din skiss/ritning är tydlig och välgjord.
Idéer
Du har svårt för att få idéer till ett nytt arbete och komma igång.
Du kan med viss hjälp hitta idéer till ett nytt arbete och komma igång att jobba.
Du kan hitta idéer till ett nytt arbete och komma igång att jobba.
Du kan hitta idéer till ett nytt arbete från material du själv letar upp. Du kommer snabb igång att jobba.
Hantverk
Du behöver öva mer för att behärska de grundläggande redskapen och teknikerna.
Du behärskar flera redskap och tekniker på en enkel nivå. Dina slöjdprojekt går oftast att använda till det du har tänkt och har kvalitet.
Du behärskar nästan alla verktyg och tekniker på en högre nivå. Dina slöjdprojekt går oftast att använda till det du har tänkt och håller högre kvalitet.
Du behärskar alla verktyg och tekniker på en hög nivå. Dina slöjdprojekt går alltid att använda till det du har tänkt och håller hög kvalitet.
Problemlösning
Du ger upp direkt utan att försöka själv. Du behöver träna på att ha tålamod och våga försöka själv.
Du kan lösa enkla problem med lite hjälp av läraren. Du försöker jobba helt självständigt, fast du behöver öva på att ha tålamod.
Du tar ansvar för att arbetet slutförs. Du löser de flesta problem helt själv och kommer långt med även med svårare problem. Du har bra tålamod.
Du tar ansvar för att slöjdarbetet slutförs. Du har bra tålamod, hittar på nya lösningar och klarar av att lösa de allra flesta problem själv, även svårare.
Kombinera
Du har ännu inte testat hur olika material och tekniker kan användas tillsammans i ett och samma slöjdarbete.
Du testar hur olika material och tekniker kan användas tillsammans i ett slöjdarbete.
Du testar hur olika material och tekniker kan användas tillsammans i ett och slöjdarbete. Du testar på olika sätt för att hitta vilket alternativ som är bäst.
Du testar hur olika material och tekniker kan användas tillsammans i ett slöjdarbete. Du testar på olika sätt för att hitta vilket alternativ som är bäst.
Arbetsmiljö
Du behöver öva mycket mer på att uppträda säkerhetsmässigt i slöjdsalen. Fundera på hur du beter dig mot kamrater.
Du uppträder på ett säkerhetsmässigt bra sätt i slöjdsalen och tar ansvar för redskap och material. Du är lugn och fokuserad på arbetet.
Du tar hänsyn till kamrater och hjälper dem. Du uppträder säkerhetsmässigt på ett bra sätt i slöjdsalen. Du tar stort ansvar för slöjdsalens material och redskap.
Du tar hänsyn till kamrater och hjälper dem. Du uppträder säkerhetsmässigt på ett bra sätt i slöjdsalen. Du tar ett mycket stort ansvar för slöjdsalens material och redskap.
Dokumentation/loggbok
Du skriver aldrig eller sällan i din dokumentation.
Du har skrivit i din dokumentation varje lektion och blir bättre och bättre på det.
Du har använt din dokumentation till att dokumentera vad du har skapat, vad du har använt för material och redskap och hur arbetet har gått.
Du har noggrant använt din dokumentation till att skriva vad du gjort och hur arbetet har gått. Du använder den när du planerar nästa lektion och när du redovisar och utvärderar arbetet.
Utvärdering
Du behöver öva mycket på att bedöma och utvärdera din arbetsprocess.
Du kan kortfattat bedöma och utvärdera din arbetsprocess.
Du kan reflektera kring arbetsprocessen och analysera vad du kunde gjort annorlunda. Du kan bedöma vilken kvalitet din arbetsprocess och ditt slöjdarbete har.
Du kan reflektera kring, analysera och bedöma vilken kvalitet din arbetsprocess och dit slöjdarbete har. Du är fullt medveten om vad du behöver utveckla i ditt slöjdande.
Redovisning
Du behöver öva mycket mer på att berätta om din arbetsprocess.
Du kan kortfattat beskriva din egen arbetsprocess.
Du kan beskriva din arbetsprocess tydligt och använda dig av slöjdens begrepp.
Du kan beskriva din arbetsprocess tydligt och använda dig av slöjdens begrepp. Du kan självkritiskt berätta vad du behöver utveckla i ditt slöjdande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: