Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT 2020 åk 1

Skapad 2019-08-16 21:31 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering i matematik.
Grundskola 1 Matematik
Du ska få lära dig att förstå och kunna räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20. Du ska få lära dig hel- och halvtimme på den analoga klockan. Du ska också jämföra tal, mäta med linjal samt arbeta med några av de geometriska formerna.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att arbeta med addition och subtraktion inom talområdet 0-20 med:
- att få matematisk förståelse för sambandet mellan addition och subtraktion
- vad tecknet = betyder
- att jämföra tal, störst-minst
- räknesagor/räknehändelser/problemlösning
- geometriska former, rektangel, kvadrat, cirkel, triangel, kon, klot och kub
- klockan, hel- och halvtimme
- längd, mäta med en linjal och uppskatta vad är cm

Undervisningens innehåll: Hur?

Du ska delta i gemensamma genomgångar och diskussioner.

Du ska arbeta enskilt och tillsammans med andra.

Du ska använda relevanta lärverktyg, konkret material och praktiska övningar.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning


Du ska visa att du:
- kan addition och subtraktion inom talområdet 0-20, både muntligt och skriftligt. 
- kan jämföra tal, störst-minst
- kan avläsa hel- och halvtimme på klockan
- känner till de geometriska formerna, (rektangel, kvadrat, cirkel, triangel)
- kan mäta med en linjal och veta vad cm är

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: