👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkmedvetenhet - förskoleklass

Skapad 2019-08-16 21:38 i Bruksskolan Tierp
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
I kreativa arbetssätt kommer eleverna få möjlighet att bekanta sig med rim, ord, meningar, stavelser och ljud. Vad är det? Hur fungerar det?

Innehåll

Att väcka nyfikenhet för språket är en viktig del i förskoleklassen. Under detta tema kommer vi på ett kreativt arbetssätt med hjälp av rim och ramsor, sång, drama och lek, bekanta oss med språket.

Områden vi kommer arbeta med är:

Rim

Ord  - långa, korta och sammansatta

Meningar - hur man gör meningar

Stavelser och ljud - hur hörs de, först och sist, hur många är de.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv SvA
Språklig medvetenhet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rimord
Fyller i rimord då pedagog läser meningar eller rimsagor.
Hittar självständigt på egna rimord utifrån bilder eller givna ord. Rimmar spontant.
Kan förklara vad rim är.
Mening
Räknar tillsammans med pedagog hur många ord en mening på tavlan har.
Lyssnar och räknar självständigt antal ord i en given mening. Hittar på egna meningar.
Kan visa/förklara vad en mening är.
Ord
Skiljer på långa och korta ord tillsammans med pedagog. Kan tillsammans med pedagog hitta på sammansatta ord.
Kan självständigt hitta på egna korta och långa ord. Kan självständigt hitta på egna sammansatta ord med hjälp av eller utan konkret material. Kan självständigt dela upp sammansatta ord.
Kan visa/förklara vad ett ord är. Kan förklara vad ett sammansatt ord är.
Stavelser
Klappar stavelser tillsammans med pedagog och räknar hur många det är.
Klappar själv stavelser och räknar hur många det är. Räknar självständigt stavelser i ord när någon annan klappar dem.
Kan visa/förklara vad en stavelse är.
Ljud
Lyssnar efter, och kan säga, första ljudet i ord tillsammans med pedagog. Lyssnar efter, och kan säga, sista ljudet i ord tillsammans med pedagog. Lyssnar efter, och räknar, antal ljud i ord tillsammans med pedagog.
Lyssnar efter, och kan självständigt säga, första och/eller sista ljudet i ord. Lyssnar efter, och räknar självständigt, antal ljud i ord.
Kan visa/förklara förhållandet mellan stavelser och ljud.
Skriva sitt namn
Känner igen någon eller några bokstäver i sitt eget namn och kan med hjälp skriva sitt namn.
Skriver sitt namn med blandade versaler och gemener eller enbart med versaler. Vänder på någon bokstav.
Skriver sitt namn korrekt med versal och gemener.