Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 8 - terminsplanering HT 2019

Skapad 2019-08-16 23:08 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Vi inleder terminen med att tipsa om bra studieteknik och olika strategier för att öka sin läsförståelse. Vad är t.ex. skillnaden på att sökläsa, översiktsläsa och djupläsa? Därefter kommer vi att arbeta med noveller. Läsa noveller. Diskutera noveller och även skriva en egen novell. När vi närmar oss läslovet börjar vi på ett stort arbetsområde om klassiker. Vad är en klassiker och vad var typiskt för upplysningen, romantiken och realismen? I slutet av terminen kommer vi att arbeta med nordiska språk. Vilka likheter och skillnader finns? Också kommer vi att läsa mycket förstås ... Not all readers are leaders, but all leaders are readers.

Innehåll

 

Veckoplanering - Svenska År 8   

 

 

 

Vecka

 

Område

 

 

34-35

 

Studieteknik

 

Hur kan man plugga på ett smart och effektivt sätt? Vilka faktorer påverkar?

Vad är det för skillnad på arbetsminnet och långtidsminnet?

Vilka minnestekniker finns det och fungerar de verkligen?

 

Vi kollar in Orka plugga på nätet och diskuterar i grupp.

Vi läser om hur dina minnen lagras på olika platser i hjärnan.

Vi testar olika typer av minnesträning.

 

 

35-36

 

 

 

Läsförståelse

 

Vad är det för skillnad på att sökläsa, översiktsläsa och djupläsa?

 

Vi tränar läsförståelse genom att läsa några kortare texter och

diskutera tillhörande frågor i grupp.

Vi går igenom olika lässtrategier och diskuterar när man ska använda t.ex. sökläsning eller djupläsning.

 

Vi avslutar med att vi gör en individuell bedömningsuppgift – läsförståelse.

 

 

37-41

 

 

 

Noveller

 

Vad är en novell? Hur är den uppbyggd?

Vilka kännetecken finns?

 

Vi läser, tolkar och resonerar om budskapet

i olika noveller.

Vi tittar på filmer på Studi om t.ex. berättar-

perspektiv och olika typer av beskrivningar.

Vi skriver en egen novell.

 

 

 

42-48

 

 

 

Ungdomsklassiker

 

Vad är en klassiker? Vilka klassiker finns det?

 

Vi går igenom olika litterära epoker

– upplysningen, romantiken och realismen.

Skolbibliotekarien presenterar ett helt gäng klassiker.

Vi läser utdrag ur olika klassiker.

 

Ni väljer en klassiker, som ni sedan läser + att ni tolkar och resonerar kring budskapet.

Vi söker fakta och gör en sammanställning om boken.

 

 

 

49-51

 

 

 

Nordiska språk

 

Vilka är de nordiska språken?

Vilka likheter och skillnader finns?

 

Vi tittar på några korta filmer, vi läser

texter på de nordiska språken och gör

olika arbetsuppgifter.

 

 

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: