Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering -- English 5

Skapad 2019-08-17 11:57 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Engelska
Vad innebär det att vara bra på engelska? Hur gör man för att bli bra på engelska? Och hur kan min lärare bedöma om jag är bra på engelska?

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

(Ur ämnesplan, ämnets syfte)

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.
 2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
 3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
 4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
 5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Varför?

(Ur ämnesplan, ämnets syfte)

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Hur?

 • Läsa och lyssna på media av olika slag, genrer och längder: sakprosa och skönlitteratur. Artiklar, noveller, romaner och film. 
 • Träna förståelse av dessa mediekällor genom frågor, diskussioner och skrivuppgifter.
 • Träna muntliga och diskussionsförmågor genom dagliga samtal och diskussioner. Våga göra fel.
 • Träna skriftliga förmågor genom att skriva texter av olika slag: korta och långa, formella och informella, åsikt och fakta.
 • Innehållet i det vi läser, lyssnar på, pratar om och skriver kommer från ämnesområden som är aktuella för nivå 5:
  • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
  • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.

Bedömning?

I bedömning inför slutbetyg i kursen kommer jag att bestämma vilka kunskapskrav/vilken nivå du har nått upp till i slutet av kursen. Det som väger tyngst i min bedömning blir:

 • Resultat på NP
 • Godtagbar genomförande och deltagande när vi läser romaner
 • Min egen bedömning av var du ligger i relation till kunskapskraven när betyget sätts.

Det innebär också att betyg som ni får på uppgifter under läsåret ska ses som prognos och feedback och är inte satta i sten:

 • Inlämningsuppgifter (främst texter som du har skrivit)
 • Prov (läs/hörförståelse prov som liknar NP; prov där du skriver en uppsats utan hjälpmedel)
 • Diskussioner i par eller smågrupp som jag lyssnar extra noga på för att kunna ge feedback och tips
 • Muntliga presentationer

Material

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: