Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppens olika delar i samarbete

Skapad 2019-08-17 12:09 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Hud,skelett, muskler och skador i skelett och muskler. Samarbete mellan biologi och idrott o hälsa.
Grundskola 6 – 9 Biologi
Dina celler ,organ ,organsystem ,transport, försvar ,hormoner ,hud ,muskler och skelett är i samarbete för att kunna se ,tänka ,röra dig och känna av saker samt hjälper dig att uppfatta många olika intryck. Tex.Skelettet, lederna, senorna och musklerna är kroppens rörelseorgan. Tack vare dina över 200 olika ben och mer än 600 olika muskler kan du röra din kropp. När du är 15 år har ditt hjärta pumpat nästan 50miljoner liter blod. Du har ätit tonvis med mat och tagit över 100 miljoner andetag. De hundratusen miljarder celler och din DNA har sammanlagda längd av 2 meter i varje cell. Hur går det till all arbetet mellan de olika celler?

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla dina kunskaper om hur olika kroppens celler och organ samarbetar, hudens, skelettets och musklernas funktion och uppbyggnad.

Arbetets innehåll

 

I det här arbetsområdet ska du lära dig:

Cell,vävnad,organ och organsystem
hur vår organsystem för rörelse trasport, försvar och kommunikation och fortplantning fungerar
hur skelettet är byggt och hur det fungerar
hur våra muskler fungerar och tränas
hur skelettet och musklerna samverkar när vi rör oss

hur Olika vår arv massa(DNA,RNA) funderar med varandra. 

Arbetssätt och redovisningsform

Du ska arbeta självständigt med "schoolido " Biologi boken.
Lyssna på genomgångar, visa att du förstått det viktigaste i de filmer du sett,  delta i samtal och reflektera kring frågeställningar.
Diskutera nya ord och begrepp.
Utföra olika experiment och övningar.
Använda datorn som ett viktigt redskap t.ex. i samband med laborationer och fördjupningar.

Visa din kunskap - Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du deltar i diskussioner och hur du utför de olika övningarna. Hur du redovisar och i hur hög grad du använder ett naturvetenskapligt språk vid din redovisning bedöms också.
Du kommer att få ett teoretiskt prov i området.

 

Reflektion

Deltog du i diskussionerna?
Tyckte du att du gjorde ditt bästa och har haft bra samarbete med din klasskamrat?
Använde du datorn på ett seriöst sätt (söka information, anteckna och skriva fördjupningar)?
Kan du se kopplingar mellan biologi - och det sociala sammanhanget.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: