Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ärftlighet och Genetik

Skapad 2019-08-17 13:34 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Biologi - Genetik årskurs 9
Grundskola 9 Biologi
Genetik årskurs 9 Likheter och olikheter Vad är identitet? Hur vi gör? Hur kopplas våra värderingar till våra gener? Genetik är läran om det biologiska arvet. Med hjälp av genetiken kan vi bättre förstå hur livet fungerar och hur egenskaperna gå i arv från föräldrar till barn. Hur samspelet och samarbetet mellan celler DNA och naturens resurser sker.

Innehåll

Tidsplanering och lektionsinnehåll

Under vecka 34-38 ska vi behandla biologins arbetsområde gällande genetik, arv och etiska frågor rörande genteknikens användning.

 

 Genomgång av DNA, kvävebaser, gener, kromosomer och enklare korsningsschema för arv av ögonfärg.
 Genomgång av könsbundet arv, vad bestämmer kön?, mutationer eller andra förändringar, förädling och urvalsmetod, insemination samt etiska frågeställningar rörande genteknikens användningsområden.

Genomgång, utdelning av texthäften och arbete med frågor och uppgifter som är kopplade till arbetsområdet.
Genomgång av könsbundet arv, vad bestämmer kön?, mutationer eller andra förändringar, förädling och urvalsmetod, insemination samt etiska frågeställningar rörande genteknikens användningsområden.
Prov/test/examination.

Du ska arbeta självständigt med "schoolido " Biologi boken.
Lyssna på genomgångar, visa att du förstått det viktigaste i de filmer du sett,  delta i samtal och reflektera kring frågeställningar.
Diskutera nya ord och begrepp.
Utföra olika experiment och övningar.
Använda datorn som ett viktigt redskap t.ex. i samband med laborationer och fördjupningar.

   


        

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningsmatis - Genetik

>
F
---->
---->
>
---->
Diskussion
I hur stor utsträckning deltar du i diskussionen kring de olika etiska aspekterna? I hur stor utsträckning för du diskussionen framåt med exempelvis följdfrågor?
Du deltar genom att göra ett ställningstagande och motiverar delvis ditt val med enkla argument. Du för diskussion på rådande betingelser.
Du har deltar genom att göra ett ställningstagande och motiverar till stor del ditt val med relevanta argument. Du för diskussionen delvis framåt
Du deltar genom att göra ett ställningstagande och motiverar ditt val med adekvata argument. Du är ledande i diskussionen med följdfrågor och tillför ett djup i diskussionen.
Delaktighet
Hur närvarande och delaktig är du under lektionerna?
Är till viss del delaktig på lektionerna
Är till övervägande del delaktig på lektionerna
Är helt och hållet delaktig på lektionerna
Teori
Hur väl förstår du genetikens grunder? Hur väl kan du göra ett ställningstagande i etiska dilemmafrågor där du motiverar ditt val baserat på fakta.
Du visar att du till viss del förstår genetikens grunder där bland annat celler, genom, DNA, kromosom, arvsanlag, kvävebas och gener ingår. Du visar att du till viss del, med hjälp av teoretiska kunskaper, kan ta ställning till olika etiska dilemmafrågor där du delvis motiverar ditt val med enkla argument.
Du visar att du till större del förstår genetikens grunder där bland annat celler, genom, DNA, kromosom, arvsanlag, kvävebas och gener ingår och kan dra vissa slutsatser om hur de är kopplade till varandra. Du visar att du till stor del, med hjälp av teoretiska kunskaper, kan ta ställning till olika etiska dilemmafrågor där du till stor del motiverar ditt val med relevanta argument.
Du visar att du helt förstår genetikens grunder där bland annat celler, genom, DNA, kromosom, arvsanlag, kvävebas och gener ingår och kan dra generella slutsatser om hur de är kopplade till varandra och tydliggör dessa samband. Du visar att du, med hjälp av teoretiska kunskaper, kan ta ställning till olika etiska dilemmafrågor där du motiverar ditt val med adekvata argument baserade på relevant fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: