Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Årskurs 1 Prima

Skapad 2019-08-17 13:37 i Västra skolan Hudiksvall
Prima Matematik är framtagen utifrån den nya läroplanen, Lgr -11. Läromedlet ska hjälpa elevernas förmågor att räkna, reflektera, argumentera och kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer.
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att få arbeta med talen 0-100, geometriska former, udda och jämna tal och mycket mer.

Innehåll

  Du ska få lära dig:

 • Talen 0-100
 • Siffror och räkna antal
 • Uppdelning av talen 3-10,
 • Positionssystemet, ental och tiotal
 • Dubbelt, hälften
 • Större än> mindre än<
 • Udda och jämna tal
 • Använda likhetstecknet
 • Öppna utsagor i addition 0-10,
 • Öppna utsagor i subtraktion 0-10
 • Additionsbegreppet
 • Subtraktionsbegreppet, ta bort och jämföra
 • Klockan, dess hel- och halvtimmar
 • Mäta längd och volym
 • Geometriska former
 • Problemlösning
 • Programmering 

På vilket sätt? Hur?  

 • Vi har genomgångar, laborationer och diskussioner.
 • Vi arbetar i boken och med andra kompletterande uppgifter tex färdighetsträning på dator.
 • Vi har även gemensamma aktiviteter där vi diskuterar matematik och använder oss av matematiska begrepp.
 • Vi spelar olika typer av mattespel. 
 • Vi gör egna mattesagor.
 • Vi gör enkla programmeringsuppgifter med hjälp av laborativt material och datorer.

 

Bedömning

 • Du kan dela upp talen 3-10.
 • Du är bekant med begreppet dubbelt och hälften.
 • Du är bekant med begreppet större än> mindre än< och med likhetstecknet.
 • Du förstår additionsbegreppet och subtraktionsbegreppet.
 • Du kan räkna med öppna utsagor i addition och subtraktion i talområdet 0-10.
 • Du är bekant med klockans hel- och halvtimmar.
 • Du kan de geometriska formerna kvadrat, cirkel, triangel och rektangel. 
 • Du använder dig av fyrfältaren när du redovisar problemlösningsuppgifter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: