Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music ht 2019

Skapad 2019-08-17 14:05 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ett arbetsområde i engelska där vi tar hjälp av musik.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Have you ever listened to music? What are they really singing? Which is your favourite band? When did they start doing popmusic? Do you always sing along? Well, we might get some of the answers after this..

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. Detta betyder att du skall kunna förstå innehållet i de texter vi går igenom och de/den som du själv väljer. Du skall också kunna tolka innehållet i de/den text du väljer.

 

Att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Detta betyder att du skall träna dig på att skriva på engelska och att tala på engelska.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Din förmåga att läsa, förstå och tolka texter - detta visar du genom att vara aktiv på genomgångar, ställa frågor, svara på frågor samt i din sånganalys.

 

Din skriftliga förmåga - hur väl du kan uttrycka dig i skrift, vilket ordförråd du använder (ex. om du har tagit till dig de nya orden), vilket flyt du får i texten (grammatiska/stavningsmisstag, långa korta meningar osv.) Detta visar du ex. genom att i dina texter använda de nya orden, blanda långa och korta meningar osv. Tänk på att alltid korrekturläsa det du skriver och lämnar in.

 

Din muntliga förmåga - hur väl du kan uttrycka dig muntligt, ordförråd, uttal, språkmelodi och flyt i språket. Dessutom lyssnar jag efter vilka strategier du använder för att ta dig problem i kommunikationen. För att prestera så bra som möjligt skall du ”spela upp” din presentation inför en kompis och ta tillvara på den feedback du får som respons.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

  v. 35

Fre

ð  The History of Popular Music                            Läxa: Glosor till torsdag

ð  Glosor

ð  https://www.youtube.com/watch?v=BG8y0rRYjEI

 

v.36

Tor

ð  Glosförhör.

ð  Genomgång av grupparbetet.

ð  Hur gör man en bra presentation? 

Fre

ð  Grupparbete

Läxa: Förbered med musikklipp som passar till er redovisning.

 

 

v. 37

Tor  och Fre

ð  Jobba vidare med ert Grupparbete                         Läxa: Öva på din del i presentationen. Ge varandra respons i gruppen på vad ni kan                                                                                  förbättra utifrån ordval och uttal.

 

 

v. 38

Tor                                                                                  Läxa: Öva på presentationen.

ð  Grupparbete

 

 

v.39

Tor och Fre

ð  Gruppredovisningar

 

v.40 Framtidssafari

 

v. 41

Tor

ð  Gemensam låttextanalys                                    Läxa under veckan: Jobba hemma med översättningen så att den är klar tor v 42.

 

Fre                                                                                 

ð  Enskild låttextanalys – översätt texten.

 

 

v. 42

Tor och Fre

ð  Enskild låttextanalys                                          Läxa under veckan: Jobba klart med din egen låttextanalys, så att den är klar tills på                                                                                 torsdag v. 43 då är det sista dag för inlämning.

 

 

v. 43

Tor

ð  Inlämning av låttextanalys. Förbereda presskonferens

Fre

ð  Genomför presskonferens.

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Din del i den muntliga redovisningen, din översättning och analys av låttexten, samt ditt deltagande i presskonferensen.

Utvärdering

Du utvärderar enligt frågorna nedan:

Börja med att titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.(Detta behöver du inte skriva)

1. Vad har varit bra med projektet?

2. Vad kan förbättras? (tips till mig)

3. Vilken del har du upplevt som: a. Roligast   b. Lättast    c. Svårast     d. Störst utmaning

4. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

5. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?

 

Matriser

En
Music ht 2019

Kunskapskrav
E
C
A
Kommentar
1b Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det viktigaste och visar det genom att vara delaktig i övningar och diskussioner.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att läsa mellan raderna.
Du förstår precis det som står och du kan urskilja undermeningar och läsa mellan raderna.
2 Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du berättar, beskriver och förklarar dina åsikter om det lästa/sedda.
Du visar i diskussionerna och i dina texter att du förstår innehållet, du lyfter upp viktiga detaljer och du kan se innehållet ur mer än ett perspektiv.
Du visar att du har förstått genom att använda ett stort ordförråd där du väljer precisa ord för att uttrycka exakt det du vill. Du kan se helhet och detaljer av innehållet samt ur olika perspektiv.
5a Formulera sig och kommunicera i tal
Språkets omfång och bredd samt precision.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har muntligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar och du kan för det mesta göra dig förstådd i korta sekvenser.
Du har ett större ordförråd, kan några fasta uttryck och vet hur du skall bygga meningar på olika sätt för att beskriva enkla vardagliga situationer. Du har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du har ett tydligt uttal även om du ibland kan behöva upprepa dig.
Du har ett större ordförråd kan fler fasta uttryck och kan olika sätt att bygga meningar för att beskriva vardagliga situationer eller förklara en idé eller ett problem. Din muntliga engelska innehåller få fel, du försöker ha en nyanserad intonation och ett korrekt uttal. Något felaktigt uttal kan förekomma.
5b Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
6 Anpassa språket för olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
Eleven formulerar sig även med olika grad av flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du deltar i samtal om vardagliga situationer med korta inlägg. Du följer till viss del textgenren men kan inte fullt ut variera ditt sätt att skriva. Din text/tal innehåller fel som förstör tydligheten.
Din text har ett sådant flyt att läsaren kan läsa den utan att behöva stanna upp för många gånger eller behöver hoppa tillbaka för att det blir oklart. I din muntliga engelska kan du göra dig förstådd och samspela med inlägg i samtal om vardagliga situationer. Du pausar ibland för att planera vad du skall säga och omformulerar dig. Du följer instruktionen för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss utsträckning ditt sätt att skriva/tala till syftet.
Läsaren av din text kan obehindrat läsa och hänga med. I din muntliga engelska kan du starta, hålla igång och avsluta ett enkelt samtal om ämnen som du känner till. Du följer instruktionerna för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss i utsträckning ditt sätt att skriva/tala till syftet.
8a Formulera sig och kommunicera i tal och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
I muntlig interaktion kan eleven i olika grad uttrycka sig samt anpassa till syfte, mottagare och situation.
Du kan använda några olika hälsnings- och avskedsfraser, du kan delta i korta samtal både med människor du känner och inte känner. Ex. kan du ge och svara på uppmaningar, inbjudningar och ursäkter och liknande på en neutral stilnivå.
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, tala om vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, tala om vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt.
9 Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Språkliga strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av strategier som i olika grad löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan i ett samtal i viss mån ge stöd till en talare, genom turtagning ta upp nya idéer i samtalet och omformulera dig när du upptäcker att orden fattas. De strategier du väljer fungerar oftast och de hjälper delvis till att lösa de problem som gör att samtalet inte fungerar bra.
De strategier du väljer fungerar bra och bidrar till att samtalet eller diskussionen inte stannar upp.
De strategier du använder gör att samtalet eller diskussionen breddas och/eller blir bättre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: