Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik?

Skapad 2019-08-17 14:07 i Ornäs skola Borlänge
Vardagliga föremål, konstruktioner, egna konstruktioner, dokumentation och tekniska system sammanvävt med muntliga presentationer.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Med teknik kan människan förbättra och förenkla sin vardag, men vad är teknik? Vilka verktyg och system har vi skapat och varför? Varifrån har vi fått alla idéer? Hur fungerar den tekniken runt oss idag och hur påverkas vi av detta? Du kommer att få arbeta med teknikens utveckling, behov av teknik och teknikens funktioner.

Innehåll

 

Centralt innehåll

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade 
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system
 • Vanliga material tex trä, glas, metall och deras egenskaper i tekniska konstruktioner
 • teknikutvecklingens olika faser, behov, undersökning, förslag till lösning, konstruktion och utprövning.
 • Dokumentation i form av skiss, ritning eller digitalt.
 • Vanliga tekniska system och hur de förändrats över tid och orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Vi kommer att:

 • läsa och granska texter
 • se enkla tekniska lösningar i vardagen
 • testa och prövA
 • diskutera 
 • göra enkla ritningar
 • undersöka enkla tekniska system och göra egna

 

Bedömning

Du kommer att få genomföra både skriftliga och praktiska uppgifter för att visa dina kunskaper då det gäller:

-  tekniska lösningar i vardagen

- genomföra arbeten och dokumentera dem

- hur tekniken har förändrats över tid och kunna diskutera konsekvenser

 

 

Ord och begrepp:

teknik, tekniskt system, skiss, ritning, uppfinning, patent, enkla maskinerna (lutande plan, skruv, hävstång, kil) 

Uppgifter

 • Teknikuppgift klar v 17

 • Teknikuppgift klar v 17

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik - Kunskapskrav åk 4-5

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

>>>>>
>>>>>
Högre
Beskriva och ge exempel
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen o
Resonera om hur föremål och tekniska system förändrats över tid
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur några föremål eller tekniska system i samhället förändrats över tid
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur några föremål eller tekniska system i samhället förändrats över tid
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur några föremål eller tekniska system i samhället förändrats över tid
esonemang om fördelar och nackdelar med teknikutveckling
 • Tk  C 6
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Teknikutveckling
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: