Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjung och spela i åttan! Hösttermin 2019

Skapad 2019-08-17 15:51 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Musik
Musik är glädje och ger mod att våga pröva på!

Innehåll

 

Innehåll 

På höstterminen i åttan ska du spela gitarr, keyboard, trummor och bas.  Vi kommer också att sjunga olika sånger där du får träna din röst och ditt gehör. Du får träna på att ta ansvar och arbeta mer självständigt i en mindre spelgrupp där du har nytta av dina musikkunskaper som att veta hur man spelar olika ackord, ett riff och hur låtarna är uppbyggda och även skapa egen musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer. Du ska också öva på att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. 

 

Genomförande 

 • Du sjunger och tränar din röst 
 • Du tränar på att känna och förstå puls, rytm och timing.  
 • Du tränar på att förstå musiksymboler 
 • Du tränar på att få en bättre förståelse av musikens uttryck i sociala, kulturella och historiska sammanhang. 
 • Du tränar på att kunna spela ackord på gitarr och keyboard. Du tränar melodispel på instrument 
 • Du tränar på att spela olika bas och slagverksstämmor. 
 • Du tränar på att samarbeta och vara lyhörd, kunna lyssna in gruppen.  
 • Du tränar på att lyssna och analysera ditt eget och gruppens musicerande. 
 • Du tränar på att förstå hur musiken är uppbyggd. 
 • Du tränar på att kunna tänka kreativt kring musiken 
 • Du tränar på att skapa egen musik. 

Mål för elev 

 • Målet är att kunna sjunga tillsammans med andra och få kunskap om hur du kan använda din röst. 
 • Att känna och förstå puls, rytm och timing i musiken.  
 • Att kunna förstå olika musiksymboler. 
 • Att kunna ackompanjera på något ackord instrument. Att kunna spela en kort melodi. 
 • Att kunna kompa till en låt med en enkel bas och slagverksstämma. 
 • Att kunna analysera sitt eget och spelgruppens musicerande. 
 • Att vara lyhörd och kunna spela och sjunga ihop med andra. 
 • Att kunna prata om och att analysera musik. 
 • Att kunna vara kreativ och komma med konstruktiva förslag i samarbete med gruppen. 
 • Att skapa en egen låt med digitala verktyg och/ eller ackordinstrument. 

  

Redovisning 

 • Du redovisar uppgifter på Classroom. Du lämnar in inspelningar och skrivuppgifter på Classroom. 
 • Du redovisar på lektionerna där du sjunger och spelar tillsammans med andra.  
 • Du redovisar på lektionerna där du diskuterar och analyserar musiken och ditt eget musicerande. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: