👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 5, HT 19

Skapad 2019-08-17 16:44 i Husensjö skola Helsingborg
Världsreligionerna år 5
Grundskola 5 Religionskunskap
Vad är det här med religion för något? Du behöver inte undra längre, vi ska lära oss vad det handlar om.

Innehåll

INNEHÅLL

Vi ska lära oss om de tre abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och islam.  Vi ska lära oss om människor runt om i världen och hur de lever och om deras religiösa traditioner. Vi ska lära oss vad det finns för likheter och skillnader mellan religionerna.

ARBETSSÄTT

Vi kommer att:

 • arbeta med religionsboken och med de faktatexter som finns i den.
 • arbeta med vårt digitala läromedel "Gleerups".
 • jobba enskilt men också i grupp tillsammans med andra.
 • kolla och lyssna på olika serier
 • arbeta med arbetsblad
 • träna vår förmåga att resonera genom att jämföra de olika religionerna med varandra.
 • träna vår förmåga att söka information genom att läsa faktatexter.
 • träna vår förmåga att reflektera genom diskussioner vi ska ha i grupp och helklass.
 • träna vår förmåga att analysera via de faktatexter vi ska läsa.

BEDÖMNING

Din förmåga att redogöra för innehållet i judendomen, kristendomen och islam.

På vilket sätt du redogör för likheter och skillnader mellan religionerna.

På vilket sätt du reflekterar, resonerar och argumenterar kring livsfrågor och moraliska frågeställningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6