Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Lägesmått och diagram

Skapad 2019-08-17 16:48 i Grycksboskolan Falun
Planeringen syftar till att utveckla elevernas kunskaper att använda sig av och beräkna medelvärde, typvärde och median, använda och skapa frekevenstabeller och diagram, göra beräkningar i decimalform samt använda metoder vid problemlösning med lägesmått och diagram.
Grundskola 5 Matematik
Arbetet med kapitel 5 i Formula 5 behandlar framför allt begreppet medelvärde, men också typvärde och median. Eleverna får även lära sig skapa frekvenstabeller och diagram samt genomföra beräkningar i decimalform.

Innehåll

Lägesmått och diagram

 

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna 

 • Använda medelvärde och andra lägesmått
 • Se samband mellan medelväde och andra lägesmått
 • Göra beräkningar i decimalform
 • Använda frekvenstabeller och diagram 
 • Använda strategier vid problemlösning

 

Arbetssätt

 • Gå igenom nya begrepp
 • Spela olika spel
 • Räka i mattebok, häfte och nomp
 • Göra undersökningar i klassen

 

Begrepp

Lägesmått

Medelvärde

Frekvenstabell

Stapeldiagram

Cirkeldiagram

Genomsnitt

Typvärde

Median

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik - Lägesmått och diagram

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Använda medelvärde och tolka diagram
Du använder information från några enklare uppgifter, med eller utan enklare diagram, för att beräkna medelvärde.
Du använder information från alla enklare uppgifter, med eller utan enklare diagram, för att beräkna medelvärde.
Du använder information från alla uppgifter, med eller utan diagram, för att beräkna medelvärde.
Göra beräkningar i decimalform
Du beräknar några uppgifter med enkla decimaltal med addition, subtraktion, multiplikation och division.
Du beräknar alla uppgifter med enkla decimaltal med addition, subtraktion, multiplikation och division.
Du beräknar alla uppgifter med decimaltal med addition, subtraktion, multiplikation och division.
Beräkna medelvärde, median och typvärde
Du känner till begreppen medelvärde, median och typvärde samt beräknar några enklare uppgifter med medelvärde, median och typvärde.
Du kan ge exempel på vad begreppen medelvärde, median och typvärde är samt beräknar alla enklare uppgifter med medelvärde, median och typvärde.
Du kan förklara vad begreppen medelvärde, median och typvärde är samt beräknar alla uppgifter med medelvärde, median och typvärde.
Använda och skapa frekvenstabeller och diagram
Du kan hitta den information du behöver i några enklare frekevenstabeller och enklare diagram samt göra frekvenstabeller och diagram så de blir begripliga.
Du kan hitta den information du behöver i alla enklare frekevenstabeller och enklare diagram samt göra frekvenstabeller och diagram så de blir tydliga.
Du kan hitta den information du behöver i alla frekevenstabeller och diagram samt göra frekvenstabeller och diagram så de blir tydliga och så skalan är genomtänkt till diagrammen.
Använda metoder vid problemlösning med lägesmått och diagram
Du löser något enklare matematiskt problem med medelvärde, typvärde och median och använder metoder som passar ganska bra.
Du löser alla enklare matematiska problem med medelvärde, typvärde och median och använder metoder som passar bra.
Du löser alla matematiska problem med medelvärde, typvärde och median och använder metoder som passar mycket bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: