Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politiska idéer, Sveriges och EU:s politiska system åk 8 Clio

Skapad 2019-08-17 16:52 i Stordammens skola Uppsala
Den här planeringen är kopplad tll de arbetsområden som finns i det digitala materialet Clio och utgår från deras terminsplanering 2019/2020
Grundskola 8 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet får du undersöka hur det svenska politiska systemet är uppbyggt – från valsystem till vilka som styr landet. Dessutom får du undersöka de grundläggande tankarna bakom vårt politiska system. Du får också lära dig om EU:s historia och om hur EU påverkar oss i Sverige.

Innehåll

Tid för arbetsområdet

Vecka 34-38

Material

Vi utgår från det digitala läromedlet Clio 

Mål för arbetsområdet

Under kursen ska du lära dig att:

 • beskriva huvuddragen i de klassiska ideologierna.
 • använda begrepp som ideologi, liberalism, socialism och konservatism.
 • resonera om fördelar och nackdelar med olika ideologier och koppla till hur de kan hjälpa olika individer.
 • redogöra för de fyra beslutsnivåer där den politiska makten utövas i Sverige: kommuner, regioner, stat och EU.
 • redogöra för vad de olika instanserna beslutar om för frågor.
 • redogöra för hur det går till när ett beslut fattas i kommun, region, riksdag och EU
 • ha kännedom om kommunens ekonomiska förutsättningar
 • berätta om vilka huvuduppgifter regering och riksdag har
 • berätta något om EU:s syfte, historia, arbete och styrelseskick
 • förstå och kunna använda viktiga ämnesbegrepp
 • resonera om hur individer och samhällen påverkar varandra
 • resonera om rättigheter, skyldigheter och beslutsfattande
 •  

Bedömning av dina kunskaper

Deltagande i lektionsarbete

Deltagande i muntliga diskussioner

Inlämning av skriftliga arbetsuppgifter 

Slutprov 

 

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap åk 7-9 som hör till kursen

F (insats krävs)
E
C
A
Samhällstrukturer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Demokrati
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: