Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 2 ht

Skapad 2019-08-17 17:19 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vad finns det för likheter och skillnader mellan judendom, kristendom och islam? Vad är det för skillnad på olika yrken?

Innehåll

Genomförande:

  träna på de svåra orden

  titta på filmer om religiösa berättelser

  lyssna på anpassade religiösa texter

  titta på dokumentärer om troende som berättar om sin religion

  dokumentera med sakprosatext och bilder i ipad

  samtala,resonera och argumentera krig religiösa frågor som uppkommit

  klassråd

  värdegrundsarbete diskussioner och praktiska övningar

  genomföra intervju om yrken

  ta del av aktuella händelser t.ex. genom Lilla Aktuellt och diskutera, analysera och ställa frågor kring det.  

 

Bedömning:

Ge exempel på högtider, symboler, platser, och berättelser från kristendom, judendom och islam.

Delta aktivt i diskussiner i hemgruppen kring aktuella händelser.

Ge exempel på olika yrken.

Söka information genom intervju.

Delta i värdegrundsarbetet

Delta i klassråd och kunna förklara hur de fungerar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

SO
SO åk 2 ht

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Analysera och diskutera kristendom, judendom och islam
Du känner till några berättelser från de tre religionerna. Du känner också till några symboler och högtider.
Du berättar om viktiga platser, personer, högtider och skrifter från de tre olika religionerna.
Du beskriver likheter och skillnader mellan de olika religionerna.
Ny aspekt
Att leva i närområdet
Du vet att det finns olika yrken.
Du kan nämna några olika yrken och kan förklara vad de gör.
Du anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Ny aspekt
Ta ställning
Du är med i samtal som handlar om livsfrågor, t.ex. kamratskap, gott och ont, rätt och orätt,
Du är med i samtal som handlar om livsfrågor, t.ex. kamratskap, gott och ont, rätt och orätt, Du kan motivera dina åsikter.
Du kan prata om olika frågor som du känner till som handlar om livet. Du kan motivera dina åsikter.
Ny aspekt
Demokrati
Du vet att man kan ta gemensamma beslut i t.ex. klassråd.
Du vet att det finns olika regler i samhället och du vet att vissa beslut tas genom att man bestämmer tillsammans.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas. Du kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: