Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maskinsömnad åk 7

Skapad 2019-08-17 19:33 i Munkegärdeskolan Kungälv
Utveckla en idé och skapa i maskinsömnad en väska eller liknande förvaring.
Grundskola 7 Slöjd

Innehåll

Maskinsömnad åk 7

Det här ska du göra: I det här arbetsområdet får du utveckla en idé i maskinsömnad, uppgiften är att skapa en väska eller liknande förvaring. Kombinera gärna med andra tekniker, ex. broderi, tygtryck eller applikation.

Vi startar arbetsområdet genomgång av symaskinen, praktiskt användande, sömmar och säkerhetsföreskrifter. Vi ser på olika materials egenskaper, vävda och stickade tyger samt trådrak. Vi går igenom hur man följer arbetsbeskrivning, mäter, markerar, klipper till tyg, stryker, nålar och syr på maskin.

Du kommer att öva dig i att planera och utveckla en idé följa sömnadsbeskrivningar och muntliga instruktioner, lösa problem som uppstår, se möjligheter i att blanda olika tekniker, aktivt ta ansvar för inlärning, söka information, ta ansvar för arbetet i hela slöjdprocessen, utveckla tekniken att sy på symaskin, reflektera och utvärdera ditt eget arbete

Vi börjar varje lektion med en kort samling och genomgång om vad vi bör tänka på för att jobba vidare. Jag hjälper dig där det behövs under arbetet.  Vi går igenom hur man med ord och bild gör en planering, skriver loggbok och gör en utvärdering på Classroom. 

 

Tid: Vi arbetar med detta under en termin. Vi gör allt från planering till formgivning, tillklippning, sömnad och utvärdering.

 

Så här kommer du att redovisa: 

 • Visa färdigt föremål för mig och fotografera. 
 • Planering, slöjdlogg och utvärdering på Classroom med text och bild (alternativt muntlig redovisning). 

 

Det här kommer jag att bedöma: 

 • Hur du skissar, planerar och utvecklar din idé.
 • Hur du följer muntliga instruktioner och skriftlig arbetsbeskrivning.
 • Hur du till arbetet använder linjal, vinkelhake, handverktyg, strykjärn och symaskin.
 • Hur du arbetar med formgivning, färger, symboler och val av material.
 • Hur du reflekterar och utvärderar ditt arbete. Vad har du lärt dig och vad skulle du göra annorlunda om du gjorde om samma sak en gång till?

 

Långsiktiga mål att utveckla:

 • Förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. 
 • Förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Förmåga att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck, 

Matriser

Sl
Maskinsömnad åk 7

Rubrik 1

E
C
A
Slöjdföremål
Du arbetar med slöjdföremål utifrån egna idéer inom olika arbetsområden och bestämda ramar.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. och egna initiativ.
Använda redskap
Det kan du visa genom att använda ändamålsenliga verktyg, redskap och maskiner till ditt arbetsområde.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Detta kan du visa i din planering på idéstadiet, i din lärlogg under arbetet och genom dina reflektioner i utvärderingen. Berätta hur du tänker under lektionerna.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
idéutveckling
Visa hur du utvecklat dina idéer och vad du inspirerats av genom skisser, bilder och text i din lärlogg.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera material och tekniker
Detta visar du i din färdiga produkt, genom samtal under lektionerna och genom reflektion och bilder i din lärlogg.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Detta visar du genom att arbeta efter din planering, tidsplan, instruktioner och ritningar. Visa under lektionerna och i din lärlogg hur du hittat lösning på olika problem och hur du drivit arbetet framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Omdömen och begrepp
Detta visar du i samtal under lektionerna, i muntlig redovisning och i din lärlogg.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Detta visar du i din färdiga produkt, i samtal, muntlig redovisning och med ord och bilder i din lärlogg.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: