Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2019-08-18 08:52 i Vretaskolan Östhammar
Grundskola F – 3 Svenska
Fokus på läsflyt, läsförståelse, skrivande av olika texter samt rättstavning och välskrivning.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med:

Vi arbetar utifrån Livet i Bokstavslandet, där vi följer programserien på UrPlay. Fokus ligger på läsförståelse, skrivande av olika texter samt rättstavning och välskrivning.

 

Så här ska du arbeta:

 • egen läsning (bänkbok)
 • gemensam läsning av olika texter, med efterföljande samtal
 • arbete med läsförståelse, såväl enskilt som i grupp
 • arbetsschema med individuella läs- och skrivuppgifter
 • Veckans ord (rättstavning)
 • läs- och skrivläxor

 

Det här ska du kunna:

 • läsa anpassade texter med flyt och förståelse
 • återberätta elevnära texter och kunna relatera till egna upplevelser
 • skriva berättande och beskrivande (fakta) texter, med tydlig handstil och innehåll
 • stava vanligt förekommande ord

 

Så här bedömer jag ditt arbete:

Du kommer under läsåret att göra flera lästester, bl.a. Skolverkets bedömningsstöd, LegiLexi och DLS Bas. Dessa mäter din läsförmåga, något som jag även bedömer löpande under året genom dina läsläxor.

Veckans ord följs upp genom kunskapskontroll/läxförhör.

Dina texter bedöms fortlöpande, dvs. varje text bedöms enskilt och du får veta vad du kan utveckla till nästa gång (formativ bedömning).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: