Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 1: Psykologins historiska framväxt

Skapad 2019-08-18 11:28 i Presterudsgymnasiet Kristinehamn
När och hur växte psykologi som vetenskap fram? Finns det olika sätt att förklara och beskriva människans varande? Det ska vi utforska i detta delmoment.
Gymnasieskola Psykologi
Vad är psykologi? När och hur växte psykologi som vetenskap fram? Vi undersöker de 3 första psykologiska förklaringsmodellerna/ perspektiven: Det psykodynamiska perspektivet Behaviorismen Det humanistiska perspektivet

Innehåll

Centralt innehåll

Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

Förväntat resultat

  • Du ska kunna redogöra för den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling
  • Du ska kunna föra resonemang om psykologiska samband och relatera till egna erfarenheter.
  • Du ska kunna värdera de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och föra resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Nyckelbegrepp (Begrepp och personer som är bra att ha kunskap om)

Teorier/förklaringsmodeller/ perspektiv

Vetenskaplighet

Determinism

Psykodynamiska perspektivet

Sigmund Freud

Isbergsteorin (medvetet, förmedvetet, omedvetet)

Freuds personlighetsteori (detet, jaget, överjaget)

Lustprincipen

Realitetsprincipen

Försvarsmekanismer

Psykoanalys+ psykodynamisk psykoterapi

Medfödda biologiska drifter

 

Behaviorismen

Watson och lille Albert

Pavlovs hundar

Skinners box

Betingning (Operant och Klassisk)

Generalisering

Utsläckning

Social inlärningsteori

Beteendeterapi

 

Humanistiskt perspektiv

Maslows behovstrappa

Carl Rogers 

Självbild/idealsjälvet

Kongruens/inkongruens

Humanistiskt psykoterapi

 

Material

  • Läromedel: Almroth och Svärd (2017) Med nya ögon
    • Arbetsområde: Psykologins historiska framväxt
  • Egna anteckningar från lärargenomgång och aktiviteter/diskussioner i klassrummet

BETYGSMATRIS PSYKOLOGI 1, hela kursen

Kunskapskrav

E

C

A

Eleven redogör * för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling

*översiktligt

 

*utförligt

*utförligt och nyanserat

 

Eleven redogör * för ** delar av kognitionspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.

*översiktligt/ **begränsade

 

*utförligt

*utförligt och nyanserat

**omfattande

 

Eleven redogör * för ** delar av biologiska psykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.

*översiktligt/ **begränsade

 

*utförligt

*utförligt och nyanserat

**omfattande

 

Eleven redogör * för ** delar av socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.

*översiktligt/ **begränsade

 

*utförligt

*utförligt och nyanserat

**omfattande

 

Eleven för * resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

*enkla

*välgrundade

* välgrundade och nyanserade

 

Eleven värderar med * omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för ** resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

 

Eleven redogör * för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa

 

Eleven för * om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det

*enkla/ *enkla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*översiktligt

 

 

 

 

 

*enkla

*enkla/ **välgrundade

 

 

 

 

 

 

 

 

*utförligt

 

 

 

 

 

*välgrundade

*nyanserade/ **välgrundade och nyanserade

 

 

 

 

 

 

* utförligt och nyanserat

 

 

 

 

*välgrundade och nyanserade

 

Uppgifter

  • 3 psykologiska perspektiv: Det psykodynamiska, behaviorismen och det humanistiska

Matriser

Psk
Psykologi 1: Psykologins historiska framväxt

Rubrik 1

Den psykologiska vetenskapens framväxt
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven redogör * för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling
*översiktligt
*utförligt
*utförligt och nyanserat
Ny aspekt
Eleven för * resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
*enkla
*välgrundade
*välgrundade, nyanserade
Ny aspekt
Eleven värderar med * omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för ** resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
*enkla **enkla
*enkla **välgrundade
*nyanserade **välgrundade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: