Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans Berättare 4

Skapad 2019-08-18 11:37 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Svenska
En gång under läsåret kommer du att få göra en muntlig presentation om ett valfritt ämne. Du ska använda dig av digitala hjälpmedel som exempelvis Powerpoint och presentationen ska vara ca 5 minuter.

Innehåll

 

Hur ska arbetet gå till: 

Eleverna kommer under en lektion under året få planera och skapa en digital presentation om ett valfritt ämne och sedan presentera detta för helklass alternativt i mindre grupp. Vi kommer fokusera både på hur man arbetar fram en presentation, hur man pratar inför en publik, hur man använder sig av stödord samt hur man ger och tar emot återkoppling. Dessutom kommer vi arbeta med hur man hittar information och vad det är att vara källkritisk. 

Mål med arbetet:

 - Kunna förbereda en muntlig presentation med hjälp av stödord, bilder och digitala hjälpmedel. Förslagsvis Powerpoint.

- Genomföra en muntligt presentation inför grupp. 

- Vara en god lyssnare.

- Kunna ge och ta emot positiv feedback till och från sina klasskamrater. 

 

Så här kommer du att bedömas: 

Du kommer att bedömas på hur du genomför din presentation. Du kommer också att bedömas hur väl du har förberett och tränat på  din presentation innan. Avslutningsvis kommer du bedömas över hur du kan ge respons till dina klasskamrater.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
svenska åk 4 - muntlig presentation

På väg mot godtagbara kunskaper
Grundläggande kunskaper
utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan ge positiv respons till någon av dina klasskamrater.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt. Du är ofta delaktig i att ge respons till dina klasskamrater och är varierad i din respons.
Går ej att uppnå
Samtala
Ställa frågor om andras presentationer och kunna svara på frågor om sin egen presentation.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Du ställer frågor till någon kompis presentation.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. Du ställer ofta frågor till dina kompisar och kan svara på de frågor du får av dina klasskamrater.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. Du ställer ofta frågor till dina kompisar som visar på att du hängt med i presentationen. Du kan med övertygelse svara på de frågor du får av dina klasskamrater och lärare.
Muntliga redogörelser
Förbereda
Du förbereda enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Muntliga redogörelser
Genomföra
Du kan genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan eleven genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan eleven genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: