Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det naturvetenskapliga arbetssättet

Skapad 2019-08-18 12:04 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Grundskola 6 – 9 Kemi Fysik Biologi
Vi kommer att göra laborationer inom biologi, kemi och fysik. För att undersöka vår värld omkring oss måste vi upptäcka och uppleva den, men vi måste också studera den vetenskapligt. Syftet är att skapa grunderna för eleverna att lära sig det naturvetenskapliga arbetssättet med tillhörande terminologi, samt karaktärsdrag för naturvetenskaplig kunskap. Målet är att eleverna lär sig planera, genomföra och rapportera en naturvetenskaplig undersökning. I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om säkerhet i kemisalen och vid laborationer. Du kommer också lära dig att genomföra och dokumentera naturvetenskapliga undersökningar.

Innehåll

 

 

Vi startar med en kurs om säkerhet. Du får lära dig:

 • Laborationssäkerhet 

 • Farosymboler 

 • Laborationsutrustning och mätinstrument

 • Hantera rester och avfall - riskfri och miljövänlig hantering av avfall

 • Rutiner för olyckor 

 
För att visa att du är förberedd på att laborera får du göra ett skriftligt prov om säkerhet. Varje elev skriver under att hen tagit emot information om säkerhet. 

 

Därefter lär du dig om hur man genomför och rapporterar en undersökning.

 • Den naturvetenskapliga metoden 

 • Enkel undersökning

 • Skriva rapport 

 

Uppgifter

 • Rapport

 • Laborationssäkerhet

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9

Matriser

Fy Bi Ke
Laboration

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Genomföra laborationer och fältstudier
 • Bi  C 6
Du behöver mycket hjälp för att förstå instruktionen.
Du kan starta arbetet på egenhand, men ställer frågor för att komma vidare.
Du genomför uppgiften på egenhand.
Du genomför uppgiften på egenhand och gör förbättringar och ställer utvecklade frågor utifrån arbetet.
Aspekt 2
Använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Bi  A 6
Du använder inte utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder till största del utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Aspekt 3
Du kan jämföra ditt resultat med andras resultat.
 • Bi  A 6
Du har svårt att hitta likheter och skillnader mellan din undersökning och andras undersökningar.
Du hittar någon likhet eller skillnad mellan din undersökning och andras undersökningar.
Du hittar flera likheter och skillnader mellan din undersökning och andras undersökningar.
Du hittar flera likheter och skillnader mellan din undersökning och andras undersökningar och för utvecklade resonemang kring dessa.
Aspekt 4
Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
 • Bi  A 6
Du ger inga förslag på förbättringar.
Du ger något förslag på förbättring.
Du ger flera förslag på förbättringar.
Du ger flera utvecklade förslag på förbättringar.
Aspekt 5
Du dokumenterar det du undersökt med en laborationsrapport som innehåller text och bilder eller tabeller.
 • Ke  A 6
Du gör ingen laborationsrapport.
Du gör en enkel laborationsrapport som har med hypotes, resultat eller slutsats.
Du gör en laborationsrapport som innehåller de viktigaste delarna: hypotes, resultat, arbetsgång och slutsats.
Du gör en detaljerad och utvecklad laborationsrapport som innehåller de viktigaste delarna: hypotes, resultat, arbetsgång och slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: