Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3, PRIMA 3

Skapad 2019-08-18 12:27 i Bruksskolan Färgelanda
Planering som bygger på läromedlet "Prima matematik" i åk 3.
Grundskola 3 Matematik
Undervisningen utgår från matematikboken PRIMA Matematik 3 för årskurs 3.

Innehåll

Du ska få lära dig att:

 • markera och avläsa tal på tallinjen
 • multiplikation och division
 • strategier vid huvudräkning, addition, subtraktion, multiplikation och division,
 • addition och subtraktion med uppställning
 • problemlösning, planera och välja räknesätt och lösningsmetod,
 • tal i bråkform,
 • matematikens historia, äldre måttenheter,
 • att skriva datum på olika sätt,
 • talmönster, 
 • problemlösning,
 • uppställning,
 • tredimensionella figurer och geometriska objekt,
 • klockan analogt och digitalt
 • algebra
 • termometern, avläsa temperatur,
 • statistik/diagram.

Du kommer att:

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar och spel
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning
 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha matematiksamtal
 • hjälpa kamrater 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • delta aktivt i samtal och matematiska resonemang
 • göra diagnoser
 • lösa uppgifter tillsammans med kamrater
 • arbeta självständigt med matematikuppgifter
 • använda matte-spel (vanliga och digitala) 
 • delta i olika matematiska aktiviteter såsom laborationer och problemlösning mm

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: