Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 19 PP Samhällskunskap - Lag och rätt

Skapad 2019-08-18 14:16 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ht 19 PP Samhällskunskap - Lag och rätt
Grundskola 9 Samhällskunskap
Ht 19 PP Samhällskunskap - Lag och rätt

Innehåll

Ht -19 PP Samhällskunskap –  Lag och rätt

Ämnesövergripande mål i Lgr 11 för samhällskunskap, rättigheter och rättsskipning

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Ur det centrala innehållet i Lgr 11, samhällskunskap för åk 7-9

  • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.
  • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

 

Förmågor kopplade till kunskapskrav för åk 7-9 och hur dessa konkretiseras i arbetsområdet.

 

Att träna, visa och bedömas i

Förmåga

Kunskapskrav

Konkretisering

Begreppsförståelse

Aspekt 1

Att kunna förstå och använda centrala ord och begrepp inom ämnesområdet, när du talar, läser, skriver och lyssnar.

Se lista i Class room över centrala ord och begrepp.

Faktakunskaper

Aspekt 2

Att visa kunskaper om hur vårt samhälles rättsliga struktur är uppbyggt och fungerar

Att beskriva samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Vad är lagar, regler och normer?

Vilka är våra grundlagar?

Vad är en rättsstat?

Vad är rättssäkerhet?

Hur ser kopplingen ut mellan en rättsstat, demokrati och mänskliga rättigheter?

Vilka myndigheter ingår i vårt rättsväsende?

Hur är gången från gripande till åtal?

Hur genomförs en rättegång?

Vilka olika typer av påföljder finns det?

Vilka är våra olika domstolar?

Vilka sociala, politiska och ekonomiska faktorer har samband med ungdomsbrottslighet?

 

 

Resonemangsförmåga

Aspekt 3

Att uttrycka egna ståndpunkter och med hjälp av argument kunna resonera kring dessa.

Att kunna föra resonemang där du växlar mellan olika perspektiv.

Ex på resonemangsfråga kan vara: ”Kommer strängare straff att minska brottsligheten i vårt samhälle?”

Ex. ” Hur påverkar ett beslut om strängare straff olika grupper i samhället?”

Tänk både på individnivå och samhällsnivå. Tänk också utifrån olika typer av konsekvenser ex ekonomiska, sociala och politiska.

Arbetssätt och arbetsmaterial:

Genomgångar, diskussioner, texter och filmer.

Lista över centrala ord och begrepp samt lärobokstext läggs i classroom samt kan erhållas i pappersform.

Arbetstid v 34-37

 

Tisdag 80 min

Torsdag 80 min

Fredag 55 min

V34

Tisdag 60 min. Presentation av SO-årsklocka åk 9

PP-genomgång av arb.omr Lag och rätt.

Sommarens ”snackis” – ASAP Rocky och vårt svenska rättssystem.

Onsdag 50 min.

Begrepp: Lagar, regler, normer, grundlagar, rättsstat, rättssäkerhet, rättsväsende, juridik, civilrätt och offentlig rätt

 

Lagarna speglar vårt samhälle.

Vad är ett brott?

Brottens vad, vem och varför.

 

Aktivitetsdag

V35

Övernattning

Läxa: Begreppen 1-16 i centrala ord och begreppslistan.

Repetera s 1-6 i lärobokstexten.

Från gripande till åtal

Från gripande till  åtal.

V36

Vad händer i rättssalen?

 

Läxa: Begrepp 17-35

Repetera skiss ” Från gripen till åtal”

Se studifilm; https://app.studi.se/l/fraan-brott-till-aatal

Vad händer i rättssalen?

Olika typer av domstolar

 

Påföljder

V37

Läxa begrepp 36-48

Repetera bild över rättssalen

Se studifilmer:

https://app.studi.se/l/i-raettssalen

https://app.studi.se/l/raettegaang

https://app.studi.se/l/dom-faller

Repetition inför fredagen.

Någon form av uppgift där du visar dina begrepps- och faktakunskaper. Enligt aspekt 1 och 2.

Förberedelse inför resonemangsuppgift. Enligt aspekt 3.

 

 

V38

En resonemangsuppgift. Aspekt 3.

 

 

 

Bedömning

Bedömningstillfällen ligger på fredag v 37 och tisdag v 38. Bedömning sker utifrån visade kunskaper och förmågor, aspekt 1-3, som beskrivs ovan i denna PP samt i matrisform i Unikum.

Matriser

Sh
Ht 19 Bedömningsmatris Samhällskunskap Lag och rätt

F
E
C
A
Begreppsförståelse
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Faktakunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Resonemang
Resonera utifrån egna ståndpunkter och växla perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: