Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska- Språkskrinet Åk 5

Skapad 2019-08-18 14:41 i Musiklådan Grundskolor
Svenska, språkregler, läsförståelse, grammatik, genrer
Grundskola 5 Samhällskunskap Svenska
Årshjul-planering-läsförståelse-skrivregler-form-struktur-genrer.

Innehåll

Årshjul- Språkskrinet Draken- åk 5. Svenska.

I Språkskrinet får eleverna arbeta med elevnära och inspirerande övningar som utvecklar språket och skrivandet. I varje kapitel får eleverna arbeta med läsning, läsförståelse, språklära, ordkunskap och skrivning.

Lgr 11:

 ”lässtrategier för att förstå och tolka texter… -Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. –Olika sätt att bearbeta olika texter till innehåll och form. –Träna handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och på dator. –Träna språkets struktur med skiljetecken, huvudsatser, bisatser etc. –Få möjlighet till att lära sig att använda ordböcker och andra språkliga hjälpmedel. ”

 

 

Planering: HT 19

Kap 1- Trafikdag: Tid: en hel vecka (varje dag).

1.     Vi börjar med att prata om trafikregler och hur man ska föra sig i trafiken. Vi gör en mindmap med viktiga trafikord. Vi pratar ansvar, skyldighet och konsekvens i trafiken. Därefter kollar vi på ”gatsmart” på UR skola.

2.     Sedan börjar vi arbeta med läsförståelsetexten. Vi läser högt och enskilt. Vi tränar på att gå tillbaka i texten och söka svar. Vi går igenom svaren.

3.     Vi ritar bilder som har med trafik att göra.

4.     Vi har en genomgång på våra vanligaste nio ordklasser och jobbar parallellt med ”röda tråden”. Därfter arbetar vi med sidorna 6-7.

5.     Vi har en genomgång på hur man använder en ordlista. Vi testar att slå upp ord och kollar på dess betydelse. Dörefter jobbar vi med sidan 8.

6.     Nu ska vi skriva en berättelse om just trafik. Vi går tillsammans igenom på tavlan hur man bör tänka kring sitt skrivande. S. 9

 

Kap 2- Kalla kårar: Tid: första lektionspasset- 60 min, därefter 40 min. Max tre veckor till varje kap.

1.     Vi pratar om betydelsen av ”kalla kårar” och vi pratar om rädsla. Tillsammans gör vi en mindmap om sådant man kan vara rädd för och hur man kan göra för att komma över sina rädslor. Vi kollar på ”kompisvecka med Farzad, om att vara rädd” på UR skola. Därefter ritar vi en bild på något läskigt och hur vi bekämpar rädslan.

2.     Därefter arbetar vi med läsförståelsetexten på s. 10-11. Samma tillvägagångssätt som ovan!

3.     Vi arbetar med ordklasserna på s. 12-13 där vi har en genomgång på substantiv, adjektiv och verb. Vi pratar om konkreta och abstrakta substantiv. Vi jobbar parallellt i ”röda tråden”.

4.     Vi gör en gemensam känslogubbe som får representera klassens känslor. Vi pratar om olika händelser och hur det känns i kroppen när vissa saker inträffar, och var i kroppen det känns. Vi jobbar med s. 14.

5.     Nu ska vi skriva en ny berättelse och gå igenom hur man ska tänka när man använder sig av stödord. För att öka känslan av det vi skriver om använder vi extra många adjektiv. S. 15.

 

Kap 3- Moas dilemma: Tid: -||-

1.     Vi startar upp med att prata om olika dilemman och vad ett dilemma är. Vi ger exempel och pratar om skyldigheter och rättigheter. Vi pratar om normer och etik. Vi kollar på filmen ”om det var du- avsnittet som heter ”tjalla”” på UR skola.

2.     Därefter jobbar vi med läsförståelsetexten på s. 16-17.

3.     Vi leker med räkneord- eleverna ställer sig i led och vi går igenom vilken placering de står på. De får sedan byta plats med varandra och upprepa: ”jag stod innan på första plats och nu har jag flyttat till andra plats” osv. Jag ber eleverna hämta ex: första boken i bokhyllan, etc.

4.     Sedan arbetar vi med s 18-19 och jobbar parallellt i ”röda tråden”.

5.     Vi pratar om handel i form av köp och sälj och jobbar med s 20.

6.     Nu ska vi träna på att skriva broschyrer! Vi går igenom form och struktur och göra våra egna broschyrer. S. 21

 

S 22-23: Kommer du ihåg?

1.     Vi repeterar och går igenom svaren.

 

Kap 4- Prao

1.     Vi pratar om begreppet Prao och dess innebörd. Vi kollar på film om Prao på eduna.se/en-film-om-prao

2.     Vi arbetar med läsförståelsetexten på s. 24-25

3.     Vi har en genomgång på hårda och mjuka vokaler och på J-ljudet. Vi arbetar med s. 26-27,  parallellt med ”röda tråden”. (Kommer ta tid).

4.     Vi gör ordflätan på s. 28 gemensamt och därefter jobbar eleverna själva med sidan.

5.     Vi fortsätter att träna på att skriva stödord, men den här gången till bilder där vi beskriver miljön.

 

Kap 5- Överraskningen

1.     Vi pratar utifrån våra egna erfarenheter om överraskningar. Vi tränar på att hålla muntliga framträdanden.

2.     Vi jobbar med läsförståelsetexten på s. 30-31

3.     Genomgång på prepositioner för att därefter jobba med s. 32-33 parallellt med ”röda tråden”.

4.     S. 34 gör vi gemensamt i helklass!

5.     S. 35- vi tränar på att skriva instruktioner.

 

Planering: VT 20

Kommer inom kort! J

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: