Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan - hela världen

Skapad 2019-08-18 14:53 i Långåsskolan Falkenberg
Nu ska du få lära dig mer om kartan! Du kommer få lära dig hur man använder en karta och de fyra väderstrecken. Du kommer få se hur jorden är indelad i olika världsdelar och hav. Du kommer också få lära dig mer om mänskliga rättigheter, allas lika värde och om barnkonventionen.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi gör en jordenrunt-resa tillsammans där vi utforskar olika världsdelar och länder. Du ska få lära dig vad de olika världsdelarna och världshaven heter och var de ligger. Du kommer få lära dig hur man använder en karta, jordgloben och de fyra väderstrecken.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Utveckla förmågan att förstå och använda begrepp.
 • Få kunskap om världsdelarna och världshavens geografiska placering i förhållande till varandra.
 • Förstå tecken/symboler och omvandla dem till information.

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • urskilja och namnge världsdelarna och världshaven på en karta
 • använda karta, jordglob och de fyra väderstrecken

Genom att:

 •  du visar att du kan världsdelarna och världshaven både på karta och på jordgloben
 •  du ställer frågor och deltar i samtal
 •  du utför olika arbetsuppgifter
 •  du svarar på frågor skriftligt/muntligt

 

Precis i början av temat får du rita en världskarta som du tror att världen ser ut. Under resans gång tittar vi på och beskriver världsdelarnas förhållande till varandra. När vi besökt alla världsdelarna ritar du en ny världskarta. Ser den nya likadan ut som den gamla?

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • få arbeta med med jordgloben och kartboken på olika sätt
 • få arbeta med väderstrecken i olika sammanhang
 • få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner både i helklass och i mindre grupper
 • få arbeta enskilt och i grupp
 • få titta på filmer, bilder samt läsa faktatexter
 • få kunskap om viktiga ord och begrepp

 

Innan vi flyger iväg ritar du en bild av hur du tror att världen ser ut.

Vi beställer biljetter, packar väskan och ger oss iväg. På plats tar vi reda på hur människorna lever där, vilka länder som finns,  hur någon lands flagga ser ut, kända platser och byggnader, lite om kulturen där mm. 

Vi jämför olika länder och världsdelar för att hitta skillnader och likheter. Vi kommer att söka fakta tillsammans, läsa i böcker, titta på filmer. Eleverna får också själva gärna berätta och/eller visa bilder från olika länder (om man t ex varit där på semester).

Vi avslutar temat med att du ritar en ny bild av världen och jämför med den "gamla" du ritade först. 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: