👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 Formula åk 4

Skapad 2019-08-18 15:10 i Veta skola Mjölby
Grundskola 4 Matematik
Du kommer att träna på att: känna igen mönster, läsa av tallinjer, algoritmer i addition och subtraktion, positionssystemet och enkel problemlösning som handlar om de här sakerna.

Innehåll

Målet med undervisningen

Efter genomgånget kapitel ska eleverna ha befäst

 • förmågan att fortsätta och konstruera enkla mönster
 • positionssytemet, naturliga tal t o m tusental
 • tallinjen, naturliga tal upp t o m tusental
 • algoritmer i addition och subtraktion med tiotalsövergångar (minnessiffrot och växling)
 • Enkel problemlösning i två steg

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer arbeta laborativt inför varje delområde,
 • stämma av kunskaper med måluppgifter,
 • ha gemensamma genomgångar och se instruktionsfilmer,
 • arbeta individuellt för att befästa delområdena.

 

Det här ska bedömas

Elevernas förmåga att:

 • storleksbestämma naturliga tal
 • avvända tallinjen
 • fortsätta och konstruera mönster 
 • använda sig av algoritmer för att lösa addition- och subtraktionsuppgifter med och utan tiotalsövergångar

 

Begrepp

Siffra, tal, positionssystem, jämna och udda tal, mönster, talföljd, tallinje

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6