Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete Ht-20

Skapad 2019-08-18 15:13 i Särskolan Östhammar
Arbete utifrån vår likabehandlingsplan och värdegrund.
Grundsärskola 6 – 9 Vardagsaktiviteter Kommunikation
Klassen kommer att arbeta med värdegrundsfrågor med temat KRAM = Kamratskap, Respekt, Ansvar, Mod.

Innehåll

Syfte

Undervisning och aktiviteter

Genom att arbeta med programserien kommer vi in på alla delar i temat KRAM

- Du ska tillsammans med dina klasskamrater titta på programserien "Berätta för mig" som handlar om empati, kamratskap och att våga vara sig själv. 

- Delta i resonemanget efteråt.

 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  1-9
 • Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter.
  VAA   9
 • Eleven deltar också i något gemensamt beslut i skolan.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: