👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på hösten

Skapad 2019-08-18 15:38 i Tanumskolan F-6 Tanum
Vi arbetar med temaområdet "Hösten". Det händer många saker i naturen när det blir höst. Men vad är det som händer och varför?
Grundskola 4 NO (år 1-3) Fysik Svenska Biologi
Hösten är en spännande årstid. Det börjar bli kallt och ruggigt ute och solen går ner tidigare på kvällen. Löven på träd och buskar ändrar färg. Lönnens frön sniglar ner sig på marken. I skogen kan man plocka bär och svamp. På himlen kan man se stora flockar av fåglar som drar söderut. Vet du något mer om vad som händer i naturen på hösten?

Innehåll

Syfte: 

Målet med arbetsområdet är att du ska:
* Veta varför fäller inte granen sina barr på hösten?
* Veta varför löven ändrar färg- klorofyllet. 
* Hur sprider maskrosen sina frön?.
* Kunna  ge exempel på hur olika frön sprids.
* Kunna förklara varför en del fåglar flyttar på hösten.

* Kunna ge exempel på några fåglar som flyttar och några som stannar kvar på vintern. 

* Vad har man kompost till? 

* Kunna förklara och veta vad begreppen betyder: Avdunsta, förmultna, klorofyll, koldioxid, nedbrytning. 

Det här ska vi arbeta med:

Vi ska gå ut i skogen och undersöka vad som händer i naturen på hösten. Vi kommer att läsa texter som handlar om temat, både utifrån boken men även andra faktatexterna. Vi kommer att se filmer och använder då  digitalpedagogik. Vi kommer att diskutera och samtala med varandra. Vi kommer att dokumentera arbetet genom text, bild och muntliga redovisningar i No- häftet men även genom konstverk som kommer att pryda skolväggarna.

 

Det här ska vi bedöma:

Du ska visa att du...

 •  kan namnen på några arter i närmiljön.
 •  kan berätta något om vad som händer i naturen på hösten.
 •  kan berätta varför träden tappar sina löv.
 •  kan berätta om vad som händer med löven.
 •  kan berätta om några fåglar och vad som händer med dem på hösten,
 • din förståelse för olika naturvetenskapliga begrepp.
 • vad den gröna färgen (klorofyllet) har för betydelse för både växter och djur (fotosyntesen)

 • vad nedbrytning är och varför det är så viktigt att vi förstår (bör vi slänga plast och mobiltelefoner i skogen?

I svenska kommer en bedömning på...

 • hur du bygger upp och skriver faktatexter
 • hur du använder stor bokstav och punkt
 • hur du stavar t.ex. dubbelteckning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6

Matriser

NO Fy Sv Bi
Hösten

NO / Biologi

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Kunskaper om betydelsen av den gröna färgen i växterna och kopplingen till fotosyntesen
Kunskaper om nedbrytning och kopplingen till vad vi kastar i naturen
Kunskaper om vad som händer i naturen på hösten

Svenska / Skriva berättelser

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Kunskaper hur man bygger upp en berättelse
Kunskaper hur man använder stor bokstav och punkt
Kunskaper hur man stavar i synnerhet dubbelteckning