Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En - Year 8 English HT 2020

Skapad 2019-08-18 15:46 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 8 Engelska
During year 8 English we will focus on developing a strong foundation for formulating and expressing ourselves through different types of texts, both in writing and speaking.

Innehåll

Welcome to year 8 English! 

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv." - Kursplanen 

Under årskurs 9 kommer vi att öka vår förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt, samt vår förmåga att använda olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Även om vi kommer att förbereda inför nationella provet i engelska, är vårt mål i årskurs 9 ett långsiktigt lärande som kommer att öppna nya dörrar för er i både studie- och arbetsliv. 

 Arbetsområde under höstterminen 2019 

Under höstterminen kommer vi att använda textboken Sparks 8. I Sparks finns utmaningar för alla elever. Vi kommer att träna kommunikationsförmågan i autentiska situationer, i teman som involverar och är "på riktigt". 

Efter varje arbetsområde kommer ni att skriva en "unit exam" där ni kan visa hur ni har utvecklats i alla förmågor (speaking, writing, reading and listening). 

Unit 1 - Role Models 

In this unit you will:

 • upgrade your listening skills
 • read about four amazing role models
 • learn about American geographical wonders
 • discuss and design a road trip
 • listen to people talking about their personal heroes
 • review the simple present and the simple past tenses

… and so much more!

Unit 2 - Role Models 

In this unit you will:

 • beef up your critical thinking skills
 • read about record breakers
 • compare and contrast survival stories
 • write a job ad
 • create a hurricane advice poster
 • listen to a radio programme about crocodile attacks
 • practise the present continuous and past continuous tenses
 • … and so much more!

Unit 3 - Homes 

In this unit you will:

 • sharpen your reading skills
 • compare and contrast homes from around the world
 • discuss attitudes to homelessness
 • buy or sell a house
 • find out more about hi-tech homes
 • become a pronoun expert

… and so much more!

 

Arbetsformer 

 • Forska och samtala om ämnesområden och etiska frågor av intresse för er 
 • Läsa och samtala eller skriva om olika texter 
 • Lyssna på nyheter, intervjuer, filmer, böcker och annat ljudmaterial och samtala eller skriva om det
 • Skriva olika slags texter, med olika syften, t.ex. för att berätta, informera, argumentera eller uttrycka era åsikter och känslor  
 • Samtala såväl förberett som spontant om åsikter och erfarenheter 
 • Öva grammatiska strukturer, för att förtydliga och berika vår kommunikation

Bedömning 

Den muntliga förmågan bedöms genom: 

 • muntliga kommunikationsövningar under lektionstid, t.ex. par-, grupp- eller helklassdiskussion 
 • samtal med lärare under lektionstid om vardagliga saker
 • förberett och spontant tal 

Läsförståelse, hörförståelse, och skrivande bedöms under terminens gång genom:

 • hörförståelse - filmer, dialoger, text eller bokavsnitt m.m.
 • läsförståelse - nyheter, dialoger, text eller bokavsnitt m.m.
 • textskrivning - tweets, text messages, emails, opinion, information, m.m.

Uppgifter

 • En - Homelessness Diary

 • En - Homelessness diary

 • En - Reading and Listening unit 1 test

 • En - Reading and Listening Unit 1 Test

 • En - Helen Keller Discussion Questions

 • En - Friends Argumentative Text

 • En - Two Minute Speaking

 • En - Present Simple

 • En - Two Minute Speaking

 • En - Simple Present Tense

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: