Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trädtavlor ht -19

Skapad 2019-08-18 16:47 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Med trädets och lövets form som inspiration skapar vi bilder med hjälp av nålfilning, broderi, trådslöjd och figursågning.
Grundskola 5 Slöjd
Med trädets och lövets form som inspiration skapar vi bilder med hjälp av nålfilning, broderi och figursågning.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska:

 • Med hjälp av lövets och trädets form bli inspirerad att skissa bilder.
 • Få översätta din bild till tre olika slöjdteknker: nålfilning, broderi och figursågning, och i samband med detta lära dig om de olika teknikerna och materialen.
 • Dokumentera arbetets gång och hur resultatet blir.
 • Diskutera hur färger och former påverkar varandra.

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta:

 • Du kommer att arbeta praktiskt med nålfilning, broderi och figursågning. "Bilderna"  kommer sedan att monteras ihop till en tavla.
 • Du kommer att få teoretiska genomgångar om de material och de tekniker vi ska använda.
 • Du kommer att få dokumentera din arbetsgång och resultat.

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • aktivt arbeta med och i de olika teknikerna och materialen.
 • kunna skissa och förklara din idé.
 • kunna berätta om de olika teknikerna du använt och om materialen.
 • prova och analysera alternativa lösningar i utförandet.
 • dokumentera hur arbetet gått och hur resultatet blivit.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Trädtema- ett samarbete mellan trä-och textilslöjden, åk 5 vt -19

Trädtema

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdföremål
Du kan tillverka enkla föremål i olika material på ett ganska noggrant sätt.
Du kan tillverka enkla föremål i olika material på ett noggrant sätt.
Du kan tillverka enkla föremål i olika material på ett mycket noggrant sätt.
Använda handverktyg, redskap och maskiner.
Du använder slöjdens redskap och verktyg på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder slöjdens redskap och verktyg på ett säkert sätt som fungerar bra.
Du använder slöjdens redskap och verktyg på ett säkert sätt som fungerar mycket bra.
Hur du arbetar
Du hjälper till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt arbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon bearbetning gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Kombinera färg, form och material.
Du berättar på ett enkelt sätt om dina val.
Du berättar på ett utvecklat sätt om dina val.
Du berättar på ett välutvecklat sätt om dina val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: