Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk-Gammalt blir nytt! HT19

Skapad 2019-08-18 16:54 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Återbruk av textilier och trämaterial, åk. 4-6
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Ta något gammalt och gör något nytt av det, något du behöver, så att materialet kan användas igen istället för att hamna i soporna. Du använder dig av fantasi och kreativitet samtidigt som du lär dig att arbeta för hållbar utveckling!

Innehåll

Syfte

Ge elever insyn i vilka möjligheter som finns i att återvinna material och ge dem en personlig prägel. Samt att ge eleverna en chans att använda sig av de tekniker de redan lärt sig.

Undervisning - Så här ska vi arbeta

Vi startar arbetsområdet med att prata om varför vi arbetar med återbruk, hur vi kan göra för att minska negativ miljöpåverkan.

Alla ska få designa sin egen burk med en tom konservburk som grund. Burken ska ha ett trälock med korsstygnsbroderi.

Vi tittar på olika arbeten för att få inspiration.

Eleverna planerar sitt arbete utifrån egna idéer och material samt med hjälp av filmer och idéer från internet. 

Arbetet dokumenteras och följs upp i ord och bild.

 

Bedömning - Det här ska eleven kunna

Eleven ska kunna:

Visa förståelse varför vi arbetar med återbruk. Det visar du genom att ha varit med på genomgångarna och genom den fortlöpande dokumentationen.

Planera och genomföra ett arbete utifrån det material och inspiration som finns och gärna efter egen idé.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: