Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och regler och mänskliga rättigheter

Skapad 2019-08-18 16:55 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Lag och rätt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I det här ämnesområdet ska du få lära dig om lag och rätt samt en del om de mänskliga rättigheterna. - Varför det finns normer, regler och lagar och vad skillnaden är. - Våra grundlagar. - Varför vi straffar brottslingar och på vilka olika sätt. Olika brott och straff. - Varför människor begår brott. - Hur rättsväsendet fungerar. - Hur förövaren, brottsoffret och samhället påverkas av kriminalitet. - Centrala ord och begrepp

Innehåll

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4-6

Rättigheter och rättsskipning
 • Efter arbetsområdet ska du kunna:
 • Resonera kring normer. regler, lagar och varför de behövs.
 • Olika typer av brott och påföljder av dessa.
 • redogöra i grova drag för vad som händer när någon har begått ett brott.
 • använda centrala ord och begrepp på ett fungerande sätt. 
 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument.
 • Arbetssätt och undervisning
 • Vi läser och arbetar med Puls Samhällskunskap + ett häfte om lag och rätt.
 • Vi ser filmer till ämnet och gör uppgifter från "Skadegörelse i vardagen".
 • Diskussioner i grupp och helklass.
 • Värderingsövningar där du ska ta ställning i olika frågor, både muntligt och skriftligt.
 • Instudering av centrala ord och begrepp, boken och flippat klassrum
 • Skriva en nyhetsnotis om ett brott som begåtts (bedöms även i Svenska)

Bedömning; vad och hur.

Jag kommer att bedöma dina kunskaper enligt följande:

 • Din delaktighet i gruppövningar och i diskussioner på lektioner.
 • Att du på lektionerna använder dig av centrala ord och begrepp. 
 • Skriftliga läxförhör - ord och begrepp.
 • Ett skriftligt prov - ett "gammalt" nationellt prov 

Matriser

Sh
Lag och rätt i Sverige

E
C
A
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om rättsväsendet.
Du har goda kunskaper om rättsväsendet.
Du har mycket goda kunskaper om rättsväsendet.
Samhällsstrukturer
Rättsväsendet
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur rättsliga strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett väl utvecklat sätt hur rättsliga strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver komplexa samband inom olika samhällsstrukturer
Använda ord och begrepp
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett väl fungerande sätt.
Samhällsfrågor
Du kan resonera kring en elevnära fråga på ett enkelt sätt och använder dig då av till viss del underbyggda argument
Du kan resonera kring en elevnära fråga på ett utvecklat sätt och använder dig då av relativt väl underbyggda argument
Du kan resonera kring en elevnära fråga på ett välutvecklat sätt och använder dig då av väl underbyggda argument
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: