Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klubben och de mystiska signalerna år 4 Kyrk

Skapad 2019-08-18 16:57 i Kyrkskolan Borlänge
Svenska Klass 4 Höstterminen 2016
Grundskola 4 – 6 Svenska
Axel och hans nya vänner bestämmer sig för att starta en hemlig klubb för att försöka lösa mysteriet med de mystiska signalerna. Kommer de att lyckas lösa mysteriet och vad betyder egentligen det kinesiska tecknet på paketet? I det här arbetsområdet läser du boken Klubben och de mystiska signalerna. I boksamtal och med hjälp av de olika lässtrategierna diskuterar vi bokens innehåll.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att enskilt och gemensamt få läsa boken Klubben och de mystiska signalerna.
Du kommer att med hjälp av lässtrategierna få träna på att förutspå, sammanfatta, ställa frågor, skapa inre bilder samt jobba med ord.
Du kommer att tillsammans med dina klasskompisar få delta i boksamtal där du utifrån frågeställningar diskuterar bokens innehåll.
Du kommer att få följa serien Läsmysteriet där du fördjupar dina kunskaper kring våra olika lässtrategier.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Svenska
Samtala om texternas innehåll genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Med flyt kunna läsa skönlitteratur med hjälp av lässtrategier.
Sammanfatta samt kommentera texternas innehåll.
Utifrån egna erfarenheter resonera om böckernas budskap samt beskriva dina upplevelser av dem.

Du presenterar dina kunskaper och förmågor genom skriftliga läxuppgifter samt i samtal/diskussioner.

Uppgifter

 • Klubben, kapitel 10-Fotbollsskorna

 • Klubben, kapitel 4-De mystiska signalerna

 • Klubben, kapitel 8-Mötet vid kiosken

 • Klubben, kapitel 6-Motorcykeln

 • Klubben, kapitel 12-Stölden

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: