Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering i matematik 2019-2020

Skapad 2019-08-18 18:24 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Välkomna till mattevärlden!

Innehåll

 

Grovplanering i matematik läsåret 2019-2020

Åk 4

Under läsåret kommer vi att arbeta med olika teman i matteboken MatteBorgen. Extra fokus kommer vi att lägga på att träna multiplikationstabeller.

Varje kapitel avslutas med ett Diagnos. Resultat ger en bild av hur man går vidare, repetition eller fördjupning.

Kopplingar till läroplan

Syfte 

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

·       föra och följa matematiska resonemang, och

·       använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål

Varje kapitel har egna mål som vi kommer att arbeta med under veckorna.

Undervisning och arbetsformer

Varje nytt kapitel (lektion) inleds med en genomgång av målen för det aktuella arbete och diskussion om olika matematiska problem. Eleverna arbetar sedan med uppgifterna både i grupp, i par och enskilt.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur väl eleven har uppnått målen utifrån det vi arbetat med under terminen. Bedömningen sker i matrisen.

Arbetsområde:

1.    Taluppfattning och tals användning HT 2019

      Talområdet 0-10 000

      Talens uppbyggnad

      Storleksordning, tallinjer. 

2.    De fyra räknesätten

      Addition och subtraktion inom talområdet 0-1000 uppställning, och sambandet mellan dem HT 2019- VT 2020

      Multiplikationstabell, förstår hur multiplikation och division hör ihop, multiplikation med hela tiotal och hundratal, multiplicera och dividera tal (kort division).  HT 2019-VT 2020

 

3.    Problemlösningar HT 2019-VT 2020

      Blockmodell

4.    Geometri

      Geometriska figurer, längdenheter, räkna ut figurens omkrets och area. HT 2019

      Vinklar VT 2020

      Förstoring och förminskning VT 2020

      Volyms enheter

      Vikts enheter. 

5.    Algebra

      Likhetstecken betydelse

6.    Tabell och diagram

      Hämta fakta ur tabell

      Ordna fakta i en tabell

      Läsa av och förstå stapeldiagram

7.    Tid

      År, skottår, månader, vecka och dygn

      Datum

      Avläsa klockan

      Tidtabell.

8.    Bråk

      Kunna avläsa bilden och skriva bråk

      Jämföra och storleksordning  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: