Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flykten i film och litteratur

Skapad 2019-08-18 18:46 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Flykten som inspiration till berättande har skildrats i både film och litteratur. Vi kommer att läsa och se film som handlar om flykten från Alcatraz. För att träna på berättelsen ingredienser skapar vi klassens film. Som avslutning skriver vi egna berättelser med tema flykt med gestaltande beskrivningar.

Innehåll

 

 

Veckoplanering

Svenska 05b

tisdag

torsdag 

fredag

v.34

Introduktion:

Tema: Flykt


Läsning Fånge på Alcatraz-diskussion

Text om Alcatraz

läsförståelsefrågorForts.text med frågor om Alcatraz


Ev. se delar av filmen Alcatrazv.35

Läsläxa:

Fånge på Alcatraz s.1-57

-diskussion/frågor


Berättelsens ingredienser


Klassens film

uppstart grupper

-manus skrivs gemensamt (mall)

Berättelsens ingredienserKlassens film::

Filma

 Berättelsens ingredienserKlassens film:

Filma

v.36

Läsläxa s.58-91

Fånge på Alcatraz

-diskussusion/frågor


Redigera

Inlämning film!Genomgång:

gestaltande beskrivningar

Övning:gestaltande beskrivningar


Filmvisning-klassens film
v.37

Skriva berättelse (enskilt)

Skriva berättelse (enskilt)

Inlämning berättelse

(enskilt)

Övrigt

Skrivmall som stöd till ditt skrivande av berättelse finns. 

Berättelsen skrivs på lektionstid i classroom

 

 

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska 7-9

Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
  • Sv  7-9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Insats krävs
E
C
A
Skriva olika texter med språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: