Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt 1 - Hållbar utveckling

Skapad 2019-08-18 19:06 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi
Hur visar man respekt för naturen? Ibland glömmer man kanske bort att vi människor måste ta hand om vår vackra natur med alla djur som bor där. Med detta i utgångspunkt kommer detta arbetsområde vara centrerat runt hur människan påverkar vår natur, vad som händer när vi inte tar hand om naturen och hur vi kan använda vår natur med säkerhet och hänsyn.

Innehåll

Period 1 - HÅLLBAR UTVECKLING ( 4v)

 

Längst ner finns syfte, centralt innehåll och kunskapskrav med hänvisning till Lgr11.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Vad ska vi lära oss?

 • hur djur påverkas av nedskräpning
 • hur lång tid det tar för naturen att bryta ned plaster, glas, papper och andra material
 • hur vi kan använda vår natur samtidigt som att vi tar hand om den  
 • hur man söker och bearbetar information i faktatexter

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Hur ska vi lära oss?

 • vi ska titta på filmer
 • vi ska läsa faktatexter
 • vi ska diskutera i par och helklass om filmernas och texternas innehåll
 • vi ska göra tankekartor och konsekvenstrappor

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Varför ska vi lära oss?

Att respektera naturen är att ämne som diskuteras flitigt i tidningar, bloggar och andra sociala medier. Det är ett högt prioriterat ämne som får mycket utrymme. På grund av detta är det viktigt att vi lär oss om ekologisk hållbarhet så att vi kan ta del av alla diskussioner som sker i samhället och bland forskare. 

För att uppnå detta ska vi följa efter läroplanens kunskapskrav som skriver att:

 • "...man kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör...ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt."
 • "...man kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget."
 • "...man kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Hur påverkas djur och natur av nedskräpning?

Denna kortfilm berättar om hur fåglar och havslevande djur påverkas av plast som människan slänger ner i havet. Titta igenom den några gånger och fundera hur vi kan undvika att kasta plast ner i havet. Glöm inte heller att fundera på vad som händer med djuren när de äter plast. Till exempel, om alla valar äter plast och dör, hur påverkas de andra djuren i haven av att valarna försvinner?

 

Denna film hänvisar till det centrala innehållet om:

 • "...människans beroende av och påverkan av naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling." 

Denna film heter Skräp i vattnet som också hänvisar till ovanstående centrala innehåll.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Återvinning - ett bra sätt för att ta hand om naturen och respektera den

Denna del av undervisningen hänvisar till det centrala innehållet om "Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling" och "Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den". Därför passar det väldigt bra att titta på dessa filmer om återvinning.

Filmen nedan berättar om hur olika bostäder använder sig av återvinning så att hyresgästerna kan sopsortera och återvinna på ett effektivt sätt.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: