Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar spel och idrotter

Skapad 2019-08-18 19:12 i Södermalmsskolan Kristinehamn
planering för bedömning av lekar och idrotter i olika miljöer.
Grundskola 5 Idrott och hälsa
I detta arbete ska du visa att du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.

Innehåll

Vi arbetar med lekar, spel och idrotter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Lekar spel och idrotter

nivå 1
nivå 2
nivå 3
variera rörelse
Du ska ändra ditt sätt att röra dig för att smidigt ta dig framåt i leken.
Eleven varierar till viss del sina rörelser till aktiviteten.
Eleven varierar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven varierar sina rörelser väl till aktiviteten.
anpassa rörelse
Beroende på vad din uppgift är i leken är det viktigt att du anpassar dina rörelser, så att du på ett sätt som är säkert för dig själv och andra kan genomföra uppgiften.
Eleven genomför aktiviteten med begränsat flyt i rörelserna.
Eleven genomför aktiviteten och rör sig relativt säkert.
Eleven genomför och rör sig säkert och obehindrat samt med god variation i aktiviteten.
deltagande
Du ska delta i leken eller aktiviteten och göra ditt bästa.
Eleven deltar till viss del i aktiviteten.
Eleven deltar relativt väl i aktiviteten.
Eleven deltar väl i aktiviteten.
regler
I aktiviteten är det viktigt att du förstår och kan följa regler för att aktiviteten ska fungera.
Eleven visar förmåga att ta emot och följa de flesta regler.
Eleven visar förmåga att ta emot och följa regler.
Eleven visar förmåga att förstå att gemensamma regler är grundförutsättning för en bra aktivitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: