Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröken Europa - åk 6 - 2019/2020

Skapad 2019-08-18 19:14 i Högåsskolan Knivsta
Gemensam läsning av "Fröken Europa". Vi läser enskilt, i par/grupp och gemensamt om Kristin och hennes klasskamrater som får en ny lärare, Eva, i femman. Eva är inte som andra lärare, hon tar med klassen på ett spännande och annorlunda äventyr genom Europa.
Grundskola 6 Svenska

Ett läsäventyr om en skolklass som ger sig ut på ett äventyr. Till sist kommer det att bli "din tur".

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

Du kommer att arbeta med läsning, läsförståelse, skrivning, samtal/diskussioner och språklära.

Hur ska vi arbeta?

 • Läsa boken "Fröken Europa" i par/grupp och också enskilt.
 • Träna på att skriva svar på frågor på texten, mellan raderna, miljöbeskrivningar, personbeskrivningar.
 • Träna på att sammanfatta det du har läst.
 • Träna läsförståelse tillsammans genom samtal och diskussioner.
 • Arbeta med det svenska språket, med grammatik och stavning.
 • Diskutera innehållet i boken i små grupper och med hela klassen.

Reflektion

Vilka tankar hade du om boken när vi skulle börja läsa den? Vad har du lärt dig om Europa som du inte kände till innan?
Vad i boken tyckte du var mest intressant? Vad tycker du om författarens sätt att blanda fakta med fantasy?
Vad tycker du om vårt sätt att arbeta med bokens innehåll? Kunde vi gjort på något annat sätt, i så fall hur?

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas fortlöpande genom att

 • Du i ditt skrivhäfte visar hur du har tagit dig an de uppgifter du har fått.
 • Du kommer att bedömas på läsförståelse genom att du enskilt svarar på frågor och genom samtal i helklass och i smågrupper.
 • Du redovisar muntliga svar på frågor och deltar i de diskussioner vi har gemensamt i klassen.
 • Jag bedömer flyt i din läsning samt din förmåga att analysera och tolka innehållet i boken.
 • Du ska kunna visa att du har förstått innehållet genom att göra sammanfattningar av texten.
 • Du ska kunna beskriva din upplevelse av läsningen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris i svenska åk 6

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsning
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Insats krävs
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn ochungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn ochungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn ochungdomar med mycketgott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Sammanfattningar och läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Insats krävs
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Insats krävs
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skrivregler
 • Sv  4-6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Insats krävs
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: