Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2019-08-18 19:39 i Andersbergsskolan Halmstad
Planering av engelska åk 5 läsåret 18/19 utifrån läromedlet Champ 5.
Grundskola 5 Engelska
I arbetet i engelska i årskurs 5 kommer vi att tala, lyssna, läsa och skriva engelska. Vi kommer att använda oss av texter, filmer, sånger, ramsor, lekar och läromedel.

Innehåll

 

 • Du ska utveckla din förmåga att i tal och skrift kunna kommunicera på engelska.
 • Du ska utöka ditt engelska ordförråd
 • Du ska lära dig om hur livet ser ut för dem som bor i engelskspråkiga länder.

Så här jobbar vi:

 • Vi arbetar,  tillsammans, enskilt och i grupp med vårt läromedel Skills 5.
 • Vi uppmuntrar varandra att våga prova språket, muntligt och skriftligt.
 • Vi lyssnar på engelska texter och talad engelska i ljudfiler, sånger och filmer.
 • Vi läser, översätter och skriver olika sorters texter, samtalar på engelska, läser ramsor och leker lekar.
 • Vi lär oss om hur människor i engelsktalande länder lever, vad de har för traditioner, matvanor m.m.
 • Vi övar grammatik 

Kunskapskrav:

Eleven förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska och enkla texter från olika medier

Eleven kan redogöra för innehåll och förstår budskap i det den hört eller läst.

Eleven kan formulera sig muntligt och skriftligt på ett begripligt sätt.

Eleven kan välja och använda någon strategi för att lösa problem och förbättra interaktionen.

Eleven känner till något om hur människor lever i länder där engelska talas.

 

Jag kommer att bedöma

       ...ditt muntliga deltagande på lektionerna.

       ...ditt arbete med skriftliga uppgifter.

       ...muntliga och skriftliga förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska åk 5

Ännu ej nått godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än väl godtagbara kunskaper
Lyssna, förstå och tolka
 • En
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo från olika medier. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehållet. Du kan också följa instruktioner på ett godtagbart sätt.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också följa instruktioner på ett tillfredsställande sätt.
Du kan förstå det helheten av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Du visar din förståelse genom att översiktligt berätta och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också följa instruktioner med ett gott resultat.
Formulera sig, kommunicera i tal och anpassa språket
 • En
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till relativt sammanhängande i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen.
Språkliga strategier
 • En
Du kan välja och använda dig av någon strategi (gissa, logisk slutsats, bilder, rubriker, sammanhang, lexikon, datorprogram) för att förstå när du lyssnar och läser och göra dig förstådd när du talar och skriver.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier för att förstå när du lyssnar och läser och göra dig förstådd när du talar och skriver.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier för att förstå när du lyssnar och läser och göra dig förstådd när du talar och skriver.
Läsa, förstå och tolka olika texter
 • En
Du kan läsa och förstå det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehållet. Du kan också följa enkla instruktioner på ett godtagbart sätt.
Du kan läsa och förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta detaljer i texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form berätta och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också följa instruktioner i flera led på ett tillfredsställande sätt.
Du kan läsa och förstå helheten i innehållet och uppfatta detaljer i texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt berätta och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också följa instruktioner i flera led med gott resultat.
Formulera sig, kommunicera i skrift och anpassa språket
 • En
Du kan göra dig förstådd enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du skriver. Du kan göra enstaka enkla förbättringar av texten.
Du kan göra dig förstådd, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar när du skriver. Du kan göra enkla förbättringar i egna texter.
Du kan göra dig förstådd, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar när du skriver. Du kan göra enkla förbättringar i egna texter.
Formulera sig, kommunicera muntligt
Du kan göra dig förstådd enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du pratar. Du kan göra enstaka enkla förbättringar av dina muntliga framställningar.
Du kan göra dig förstådd, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar när du pratar. Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga framställningar
Du kan göra dig förstådd, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar när du pratar. Du kan göra förbättringar av dina muntliga framställningar.
Livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
 • En
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser.
Du kan kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra jämförelser.
Du kan översiktligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: