Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upplevelser av fysisk aktivitet

Skapad 2019-08-18 20:45 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Samtala om hälsa och hur de val vi gör i vardagen påverkar den.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Upplevelser av fysisk aktivitet

Rubrik 1

 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  4-6   Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6   Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6   Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala om hur vi påverkas av fysisk aktivitet
Eleven visar förmåga att samtala och resonera om egna upplevelser av fysisk aktivitet.
Eleven visar förmåga att samtala och resonera om hur olika typer av fysisk aktivitet kan påverka hälsan.
Eleven visar förmåga att självständigt samtala och resonera om hur olika typer av fysisk aktivitet kan påverka hälsan.
Samband
Eleven visar förmåga att se samband mellan egna livsval och god hälsa.
Eleven visar förmåga att se samband mellan olika livsval och god hälsa.
Eleven visar förmåga att se samband mellan livsval i stort och hur de på olika sätt kan påverka hälsan.
Ord och begrepp
Eleven visar förmåga att använda vissa ord och begrepp kopplade till livsstil, levnadsvillkor och kroppsuppfattning,
Eleven visar förmåga att använda ord och begrepp kopplade till livsstil, levnadsvillkor och kroppsuppfattning,
Eleven visar förmåga att obehindrat använda ord och begrepp kopplade till livsstil, levnadsvillkor och kroppsuppfattning,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: