Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fågelholk

Skapad 2019-08-18 21:09 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Kan en fågelholk se ut hur som helst? Vi slöjdar och skapar spännande holkar i grupp för ökat samarbete och oväntat resultat!

Innehåll

Terminen rivstartar med att bänkgruppen skissar idéer och kommer på kreativa lösningar på en holk.

Kan holken berätta på utsidan vem som bor där? en Batman-fink? en Pippi Långstrump -sparv?

Gruppen får gemensamt tolka några bygg-ritningar på holkar, sen tillverkas holken, dekoreras och målas.Vi har möjlighet att anmäla oss till en holk-utställning i Lunds Botaniska trädgård i september.Därför har vi begränsad tid att göra holken färdig.

Planering: 

v 34 Introduktion, idéer, och tolka ritning

v 35-36 justera ritning, mäta och kapa bräda.sammanfoga med skruv.tillverka små dekordelar.Ytbehandla med lasyr(utspädd akrylfärg)

(måndag vecka 36 går bort pga utvecklingsamtal)

Den 9 september har vi anmälningsdatum, då ska bild på holk skickas in!

v 37 dekorera klart! fotografera resultatet.

I arbetet tränar vi på grunderna som att skissa idéer, tolka ritning, mäta med vinkelhake, kapa bräda, sammanfoga med skruv och ytbehandla med lasyr-färg.

Du dokumenterar arbetsprocessen varje tillfälle med att fotografera med din Ipad.Nya ord och begrepp som vi lär oss kan du skriva in i dokumentet.

För att nå godtagbara kunskaper till mitt terminsomdömet: Du är aktiv i gruppen , deltar i idé-arbetet och bidrar till att arbetet går framåt och visar att du behärskar grunderna i träslöjd med handverktyg på ett säkert sätt!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
NF Kunskapstabell åk 1-6 slöjd

Ej uppnått
Ej arbetat med
Aspekt 1
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Aspekt 2
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Aspekt 3
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Aspekt 4
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Aspekt 5
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Aspekt 6
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Aspekt 7
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och materia
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då väl utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: