Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garntekniker åk 8

Skapad 2019-08-18 21:34 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 8 Slöjd
Garntekniker

Innehåll

Garntekniker, åk 8

Det här ska vi göra: Terminen inleds med en workshop där du får lära dig valfri garnteknik. Du börjar med att göra en provlapp innan du bestämmer dig för vad du vill göra för arbete. Leta inspiration i böcker, internet mm. Planera ditt individuella arbete i Classroom med skisser, text och bilder. Din lärare skall godkänna din planering innan du startar. Vi kommer att arbeta med slöjdloggar där du beskriver din arbetsprocess under arbetets gång. 

 

Det här ska du lära dig: 

 • Några former av hantverkstekniker, virkning och stickning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild.

 

Tid: Vi arbetar med garntekniker under terminen, ca.14 lektioner. 

 

Redovisning: Visa upp prov och färdiga resultat. Planera, skriv loggbok och utvärdera i ord och bild i Classroom, (alternativ genom muntlig redovisning för klassen). 

 

De här förmågorna kommer att bedömas:

 • Utveckla idéer
 • Framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
 • Använda redskap på ett fungerande sätt
 • Tillvägagångssätt och problemlösning. Hur du driver arbetet framåt. 
 • Formulera, välja samt motivera dina val.
 • Beskriva processen och använda slöjdbegrepp. 
 • Tolka uttryck genom material, färg och form. 

 

Förmågor att utveckla på lång sikt: 

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Matriser

Sl
Kunskapskrav

E
C
A
Slöjdföremål
Du arbetar med slöjdföremål utifrån egna idéer inom olika arbetsområden och bestämda ramar.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. och egna initiativ.
Använda redskap
Det kan du visa genom att använda ändamålsenliga verktyg, redskap och maskiner till ditt arbetsområde.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Detta kan du visa i din planering på idéstadiet, i din lärlogg under arbetet och genom dina reflektioner i utvärderingen. Berätta hur du tänker under lektionerna.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéutveckling
Visa hur du utvecklat dina idéer och vad du inspirerats av genom skisser, bilder och text i din lärlogg.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera material och tekniker
Detta visar du i din färdiga produkt, genom samtal under lektionerna och genom reflektion och bilder i din lärlogg.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Detta visar du genom att arbeta efter din planering, tidsplan, instruktioner och ritningar. Visa under lektionerna och i din lärlogg hur du hittat lösning på olika problem och hur du drivit arbetet framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Omdömen och begrepp
Detta visar du i samtal under lektionerna, i muntlig redovisning och i din lärlogg.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Detta visar du i din färdiga produkt, i samtal, muntlig redovisning och med ord och bilder i din lärlogg.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: