👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 5 (orientering)

Skapad 2019-08-18 21:58 i Nåntunaskolan Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Självvald väg genom okänd terräng med hjälp av karta och kompass.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 •  IdhSyfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 • Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh 4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh 4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh 4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Kunskapskrav

 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh 1-6
   Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

 

Konkretisering av kunskapskraven

Efter avslutat arbetsområde ska du:

* kunna kartans färger och känna igen de vanligaste karttecknen.

* kunna passa en karta efter omgivningen/verkligheten.

* kunna genomföra en enklare orientering på skolgården och i närområdet. 

* Känna till allemansrätten

 

Undervisning och bedömning

Undervisningen kommer att bestå av några teoretiska moment där vi övar oss att tolka kartan och att öva oss i kartans tecken och färger. Under lektionerna i orientering kommer du att få öva dig i att orientera på skolgården och i skolans närområde. Du kommer att få öva både enskilt och i par. 

Som avslutning kommer vi att genomföra en orientering i skolans närområde där din förmåga att orientera kommer att bedömas. 

I all vistelse utomhus behöver vi visa hänsyn till naturen och miljön. Vi gör det genom att rätta oss efter allemansrätten. 

Matriser

Idh
Kunskapskrav idrott åk 1-6 (orientering)

insats krävs
godtagbara kunskaper
utvecklade kunskaper
välutvecklade kunskaper
Anpassa aktiviteter ute
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientera sig
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.