Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd - Eget arbete Åk 9

Skapad 2019-08-18 22:29 i Munkegärdeskolan Kungälv
Personlig textil produkt i valfri teknik.
Grundskola 9 Slöjd
Textilslöjd - Eget arbete

Innehåll

Textilslöjd - Eget arbete

Du väljer själv slöjdarbete och teknik i samråd med mig. 

Det här ska du göra: Tillverka ett slöjdat föremål som har personlig anknytning till dig själv eller någon annan (produkten ska vara av hög kvalitet, tänk butiksvara, ge bort i present).

Textila tekniker att välja mellan:
* maskinsömnad och exempelvis applikation, lappteknik, broderi mm 
* garntekniker - stickning, virkning
* handsömnad - fritt broderi (fria sömmar)

Arbetet ska ha en personlig koppling till dig eller någon annan. Det ska också ha en koppling till miljö- eller samhälle (historiskt eller samtida) genom t.ex:
* kvalitet (material) och funktion  
* textila traditioner i olika kulturer eller modern form och design.

 För att få tips och idéer kan du googla och söka inspiration: slöjd textil, textil tradition, broderi, textil slöjd i olika kulturer, maskinsömnad, stickning, virkning, mm och t ex www.365sakerattslöjda

 

1.  Idéutveckling - Planera och presentera ditt tänkta arbete i ord och bild.

2.  Idéutveckling - Välj en skriftlig beskrivning (från litteratur eller pärm) som du arbetar efter (Obs! källhänvisning).

3.  Lämna in din planering med skiss. 

4.  Formgivning - Rita mönster efter beskrivning och lägg till/dra ifrån egna idéer.

5.  Välj material.

6.  Hantverk - tillklippning av tyg, sömnad etc.

 7. Gör en utvärdering i ord och bild av ditt arbete i google classroom, alt. redovisa muntligt med bildspel för klassen. 

När din produkt är färdig så lämnar du in ditt arbete för bedömning tillsammans med den skriftliga utvärderingen. 

I utvärderingen skriver och berättar du om ditt färdiga arbete. Du använder dig av slöjdspecifika begrepp, dvs ord som är specifika för slöjden. Förklara hur du själv värderar din produkt tänkt utifrån ett produktperspektiv (form, funktion, materialval, kvalité, miljöperspektiv, utförande, resultat).

I utvärderingen resonerar du även om den personliga anknytningen. Vilken betydelse har produkten för dig eller den du ska ge den till? Hur tolkar du det estetiska uttrycket i din produkt med koppling till trender och traditioner (färger, utseende/uttryck). Infoga en bilder i utvärderingen på din färdiga slöjdprodukt och bilder ur din arbetsprocess under arbetets gång.

Arbeta koncentrerat och noggrant för att utveckla din arbetsprocess. Försök att arbeta så självständigt som möjligt utifrån din arbetsbeskrivning och de instruktioner du får.

Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Kunskapskrav

Mall slöjd

E
C
A
Slöjdföremål
Du arbetar med slöjdföremål utifrån egna idéer inom olika arbetsområden och bestämda ramar.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. och egna initiativ.
Använda redskap
Det kan du visa genom att använda ändamålsenliga verktyg, redskap och maskiner till ditt arbetsområde.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Detta kan du visa i din planering på idéstadiet, i din lärlogg under arbetet och genom dina reflektioner i utvärderingen. Berätta hur du tänker under lektionerna.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéutveckling
Visa hur du utvecklat dina idéer och vad du inspirerats av genom skisser, bilder och text i din lärlogg.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera material och tekniker
Detta visar du i din färdiga produkt, genom samtal under lektionerna och genom reflektion och bilder i din lärlogg.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Detta visar du genom att arbeta efter din planering, tidsplan, instruktioner och ritningar. Visa under lektionerna och i din lärlogg hur du hittat lösning på olika problem och hur du drivit arbetet framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Omdömen och begrepp
Detta visar du i samtal under lektionerna, i muntlig redovisning och i din lärlogg.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Detta visar du i din färdiga produkt, i samtal, muntlig redovisning och med ord och bilder i din lärlogg.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: